Tin Hoạt ĐộngĐồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố

Thứ tư, ngày 27 tháng 04 năm 2016

Sáng ngày 25/4/2016, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tham dự có các đồng chí trong Ban giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. Thay... Đọc tiếp »

Họp triển khai dự án lắp đặt các trạm quan trắc môi trường không khí do Pháp viện trợ

Thứ sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Thực hiện Công văn số  149-CV/TU ngày 11/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về hợp tác giữa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam với UBND thành phố Hà Nội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng không khí và thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ... Đọc tiếp »

Kiểm tra công tác quản lý hồ sơ lưu trữ Tài nguyên Môi trường đối với một số quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố

Thứ năm, ngày 21 tháng 04 năm 2016

Thực hiện Quyết định số 495/QĐ-STNMT-Ttr  của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội về kiểm tra công tác quản lý hồ sơ lưu trữ ngành Tài nguyên và Môi trường đối với 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Lợi – Phó Giám... Đọc tiếp »

Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH Bê tông và xây dựng Minh Đức

Thứ tư, ngày 20 tháng 04 năm 2016

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang giải quyết hồ sơ của Công ty TNHH Bê tông và xây dựng Minh Đức đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) số BS 888796 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 6/8/2014... Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016

Thứ ba, ngày 19 tháng 04 năm 2016

Ngày 31/3/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 2602/KH-STNMT-PC về viêc phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016. Kế hoạch này nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Tiếp tục nâng cao hiệu... Đọc tiếp »

Thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội

Thứ sáu, ngày 15 tháng 04 năm 2016

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội vừa ban hành thông báo số 5190/TB-VPĐKĐĐ ngày 12/4/2016 về việc thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội. Toàn văn thông báo Danh sách địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành... Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội họp về phương án xử lý sự cố sụt lún đất tại Mỹ Đức

Thứ sáu, ngày 15 tháng 04 năm 2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 1924/UBND-TH ngày 03/4/2016 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, UBND huyện Mỹ Đức khẩn trương kiểm tra tổ chức khảo sát địa chất, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục, xử lý sự cố sụt lún nền đất tại thôn... Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố

Thứ hai, ngày 28 tháng 03 năm 2016

Chiều ngày 25/3/2016, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên, cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo chủ... Đọc tiếp »