Ngày 20/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 413/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Công điện số 1767/CĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng... Đọc tiếp »

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 76/QĐ-TTg về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022, trong đó có lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên môi trường. Kế hoạch này nhằm mục đích xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực... Đọc tiếp »

Ngày 12/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 676-CV/BTGTU về phòng, chống dịch bệnh năm 2022. Theo nhận định của Ban Tuyên giáo Thành ủy, mặc dù các biện pháp phòng, chống Covid-19 được triển khai đồng bộ, quyết liệt, vắc xin phòng dịch đã được tiêm chủng bao phủ trên diện rộng nhưng dịch bệnh... Đọc tiếp »

Ngày 4/1, Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 01-BC/BCĐ, kết quả thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025" năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.  Theo đó, về tăng cường chỉnh trang, hiện đại... Đọc tiếp »

Thực hiện Nghị định số Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐCP ngày 14/5/2016 của... Đọc tiếp »

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành tài nguyên và môi trường với tinh thần “Thi đua ái quốc”, ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề, phát huy những thành quả đã đạt được, hãy nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức đồng... Đọc tiếp »