Tin Hoạt ĐộngThông báo về việc công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân

Thứ sáu, ngày 10 tháng 06 năm 2016

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước tại Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; kịp thời tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo số điện thoại... Đọc tiếp »

Thông báo về việc công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân

Thứ sáu, ngày 27 tháng 05 năm 2016

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong công tác hành chính sự nghiệp thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội; kịp thời tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực chuyên môn, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thông báo số điện thoại đường... Đọc tiếp »

Triển khai cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh”

Thứ tư, ngày 25 tháng 05 năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 12/01/2016 của Ban chỉ đạo “Năm trật tự và văn minh đô thị” về việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” năm 2016 và Kế hoạch số 02/KH-HĐPHPBGDPL ngày 18/3/2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Ngày 18/5/2016, Hội đồng phối hợp phổ biến,... Đọc tiếp »

Thông báo về việc tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến giải pháp cải cách thủ tục hành chính” thành phố Hà Nội năm 2016

Thứ sáu, ngày 20 tháng 05 năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến giải pháp cải cách thủ tục hành chính” thành phố Hà Nội năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành Thông báo số 1183/TB-STNMT về việc tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến giải pháp... Đọc tiếp »

Tiếp tục hoàn thiện phương án khắc phục, xử lý sự cố sụt lún nền đất tại xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội

Thứ tư, ngày 18 tháng 05 năm 2016

Chiều ngày 16/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cuộc họp để xin ý kiến góp ý cho phương án khắc phục, xử lý sự cố sụt lún nền đất tại xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội... Đọc tiếp »

Triển khai rà soát kết quả, tiến độ cấp GCN sau dồn điền đổi thửa của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố

Thứ tư, ngày 11 tháng 05 năm 2016

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc rà soát tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa và công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại các... Đọc tiếp »

Triển khai thực hiện phương án khảo sát, thăm dò địa chất xác định nguyên nhân và đề xuất phương án kỹ thuật xử lý khu vực sụt lún tại thôn Hòa Lạc, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức

Thứ năm, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 2087/UBND-TNMT ngày 11/4/2016 về việc xử lý sụt lún đất tại huyện Mỹ Đức, ngày 13/4/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức cuộc họp để xin ý kiến của các chuyên gia để hoàn thiện phương án khảo sát địa chất, xác định nguyên... Đọc tiếp »

Thông báo về việc công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân

Thứ tư, ngày 27 tháng 04 năm 2016

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước tại Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; kịp thời tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo số điện thoại... Đọc tiếp »