CĂN CỨ KHOẢN 7, ĐIỀU 87, NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/NĐ-CP NGÀY 15/5/2014 CỦA CHÍNH PHỦ, VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HÀ NỘI - CHI NHÁNH HUYỆN ĐÔNG ANH ĐÃ LẬP DANH SÁCH BÁO CÁO CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH. Đọc tiếp »

Sáng 5/11, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tổng kết chương trình thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa tại trường học năm học 2019-2020. Việc thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa là nội dung nằm trong chương... Đọc tiếp »

Kế hoạch 193/KH - UBND ngày 06/10/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 Đọc tiếp »

Danh sách các trường hợp đã có quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 và 4908/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND huyện Thạch Thất. Đọc tiếp »

Sáng 19/10, trước cuộc họp giao ban hàng tuần, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã kêu gọi lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành TN&MT Thủ đô ủng hộ đồng bào nhân dân miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.   Trong những ngày qua, mưa lũ... Đọc tiếp »

Danh sách các trường hợp đã có quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định từ ngày 7/9/2020 đến 21/9/2020 của huyện Đông Anh, TP Hà Nội Đọc tiếp »

Thực hiện quyết định số 4219/QĐ -UBND ngày 18/9/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo việc thi tuyển viên chức vào... Đọc tiếp »