Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo Kết quả điểm thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Sở năm 2020Chi tiết danh sách thí sinh tại Fie đính kèm Đọc tiếp »

Thông báo hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm trên máy vi tính - kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020  Chi tiết tại fie đính kèm Để thí sinh làm quen việc thi trắc nghiệm trên máy. Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên... Đọc tiếp »

Thông báo về ca thi, phòng thi, số báo danh, lịch thi trắc nghiệm vòng 1 và lịch thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Chi tiết tại Fie đính kèm Đọc tiếp »

Thông báo về việc đính chính thông tin thí sinh đăng ký thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020 Fie đính kèm Đọc tiếp »

Nhằm nâng cao chất lượng môi trường, hướng tới xây dựng Hà Nội thành đô thị thông minh, sáng - xanh - sạch đẹp, TP đáng sống, Hà Nội sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về môi trường từ TP xuống các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn cho phù hợp với thực tế và theo quy định đặc thù... Đọc tiếp »