Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm cứu cứu nạn (PCTT&TCCN) thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 140/BCH gửi các Sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu triển khai nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố liên quan đến môi trường, tài nguyên nước, biến đổi... Đọc tiếp »

Ngày 25/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 264/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch xác định, năm 2022, toàn thành phố phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 1,3-1,7% so với mức năng lượng dự... Đọc tiếp »

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 326/BC-UBND về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đánh giá của UBND Thành phố, năm 2021, mặc dù là năm hết sức khó khăn do dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, song, được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng Thi... Đọc tiếp »

 UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND về ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.  Quy... Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo Kết quả điểm thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Sở năm 2020Chi tiết danh sách thí sinh tại Fie đính kèm Đọc tiếp »