Tin Hoạt ĐộngThông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội năm 2013

Thứ sáu, ngày 09 tháng 05 năm 2014

Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội năm 2013 Đọc tiếp »

Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Giao dịch Đất đai và Phát triển quỹ đất Hà Nội năm 2013

Thứ sáu, ngày 09 tháng 05 năm 2014

Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Giao dịch Đất đai và Phát triển quỹ đất Hà Nội năm 2013 Đọc tiếp »

Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức làm việc tại Quỹ Bảo vệ Môi trường Hà Nội năm 2013

Thứ sáu, ngày 09 tháng 05 năm 2014

Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức làm việc tại Quỹ Bảo vệ Môi trường Hà Nội năm 2013 Đọc tiếp »

Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2013

Thứ sáu, ngày 09 tháng 05 năm 2014

Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2013 Đọc tiếp »

Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội năm 2013

Thứ sáu, ngày 09 tháng 05 năm 2014

Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội Đọc tiếp »

Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2014

Thứ sáu, ngày 09 tháng 05 năm 2014

Ngày 07/5/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành thông báo số 367/TB-STNMT về việc tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2014. Toàn văn Thông báo Quyết định số 2300/QQD-UBND ngày 28/4/2014 của UBND thành phố Hà Nội Hướng dẫn số 1053/HD-SNV ngày 05/5/2014 của Sở Nội... Đọc tiếp »

Khai mạc Kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2013

Thứ ba, ngày 29 tháng 04 năm 2014

Sáng ngày 26/4/2014, 05 đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội gồm: Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trung tâm Giao dịch đất đai và Phát triển Quỹ đất Hà Nội, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường... Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban các quận, huyện, thị xã Quý II năm 2014

Thứ sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2014

Sáng ngày 25/4/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban các quận, huyện, thị xã Quý II năm 2014 về việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND, Kế hoạch số 12/KH-UBND của UBND thành phố, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác... Đọc tiếp »