Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Theo đó, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước... Đọc tiếp »

Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1078/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm... Đọc tiếp »

Tổng cục Quản lý đất đai vừa cho biết, trong giai đoạn 2016- 2020, Tổng cục đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, trong đó nổi bật nhất là chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất... Đọc tiếp »

Ngày 28/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3454/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 7/7/2020, của HĐND thành phố.   Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 7/7/2020, của HĐND thành phố về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh... Đọc tiếp »

Ngày 29/7, Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Thành phố có Văn bản số 03/BCĐ về Tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn TP.   Để tiếp tục thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, tiền sử dụng đất và... Đọc tiếp »

Ngày 28/7, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3309/QĐ-UBND về kiện toàn Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.   Theo đó, kiện toàn BCĐ đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn... Đọc tiếp »

Chiều 29/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với Đoàn công tác của Quốc hội về báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề đất đai. Về phía Đoàn công tác của Quốc hội có: Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; các... Đọc tiếp »

Thời gian qua, một số địa phương, nhất là các thành phố lớn có tình trạng các dự án phát triển nhà ở, người mua nhà ở đã vào ở nhiều năm, nhiều trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng vẫn còn tình trạng nhiều trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận, gây bức xúc trong dư luận và có trường... Đọc tiếp »