Nhà ĐấtRà soát, đề xuất điều chỉnh Danh mục biệt thự

Thứ tư, ngày 21 tháng 12 năm 2016

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 7133/UBND-ĐT chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh Danh mục biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo “Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội” và lập danh mục các... Đọc tiếp »

Chấn chỉnh, tăng cường thi hành Luật Đất đai và xây dựng Hệ thống thông tin đất đai

Thứ ba, ngày 20 tháng 12 năm 2016

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai, đẩy mạnh việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Hệ thống thông tin đất đai của các địa phương trong cả nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành Chỉ thị về thực hiện các giải pháp... Đọc tiếp »

Tập trung hoàn chỉnh kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Thứ hai, ngày 12 tháng 12 năm 2016

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 486/TB-UBND truyền đạt kết luận tập thể UBND thành phố tại cuộc họp về việc kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.   Theo đó, giao Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn chỉnh kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung... Đọc tiếp »

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

Thứ ba, ngày 06 tháng 12 năm 2016

Định mức được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc điều tra, đánh giá đất đai theo quy định hiện hành của pháp luật đất đai sử dụng nguồn ngân sách nhà nước; đồng thời được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm điều tra, đánh giá đất đai; làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá... Đọc tiếp »

Rà soát để tăng thu từ đất

Thứ năm, ngày 01 tháng 12 năm 2016

Đó là một trong những chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội tại Chỉ thị số 22/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố. Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất... Đọc tiếp »

Đánh giá tác động của chính sách pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường

Thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016

Trước ngày 30/11 hàng năm, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố tổng hợp, đánh giá và báo cáo đầy đủ tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường theo đề cương, gửi về Tổng cục Quản lý đất đai để tổng hợp. Đó là một trong những... Đọc tiếp »

Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020

Thứ ba, ngày 22 tháng 11 năm 2016

Ngày 21/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND, tổ chức thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020” trên địa bàn Thành phố Hà Nội.   Kế hoạch nhằm tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất... Đọc tiếp »

Tự lo tái định cư bằng tiền sẽ được hỗ trợ 6,8 triệu đồng/m2

Thứ tư, ngày 16 tháng 11 năm 2016

Mức hỗ trợ cho các đối tượng tự lo tái định cư bằng tiền đối với các dự án có chính sách bố trí nhà tái định cư trên địa bàn thành phố là 6.800.000 đồng/m2 (sáu triệu tám trăm nghìn đồng trên một mét vuông). Đây là nội dung Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 8/11. Mức... Đọc tiếp »