Nhà ĐấtBan hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

Thứ ba, ngày 06 tháng 12 năm 2016

Định mức được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc điều tra, đánh giá đất đai theo quy định hiện hành của pháp luật đất đai sử dụng nguồn ngân sách nhà nước; đồng thời được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm điều tra, đánh giá đất đai; làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá... Đọc tiếp »

Rà soát để tăng thu từ đất

Thứ năm, ngày 01 tháng 12 năm 2016

Đó là một trong những chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội tại Chỉ thị số 22/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố. Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất... Đọc tiếp »

Đánh giá tác động của chính sách pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường

Thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016

Trước ngày 30/11 hàng năm, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố tổng hợp, đánh giá và báo cáo đầy đủ tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường theo đề cương, gửi về Tổng cục Quản lý đất đai để tổng hợp. Đó là một trong những... Đọc tiếp »

Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020

Thứ ba, ngày 22 tháng 11 năm 2016

Ngày 21/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND, tổ chức thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020” trên địa bàn Thành phố Hà Nội.   Kế hoạch nhằm tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất... Đọc tiếp »

Tự lo tái định cư bằng tiền sẽ được hỗ trợ 6,8 triệu đồng/m2

Thứ tư, ngày 16 tháng 11 năm 2016

Mức hỗ trợ cho các đối tượng tự lo tái định cư bằng tiền đối với các dự án có chính sách bố trí nhà tái định cư trên địa bàn thành phố là 6.800.000 đồng/m2 (sáu triệu tám trăm nghìn đồng trên một mét vuông). Đây là nội dung Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 8/11. Mức... Đọc tiếp »

Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia

Thứ sáu, ngày 04 tháng 11 năm 2016

Thủ tướng Chính phủ vừa phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho thành phố Hà Nội diện tích quy hoạch đến năm 2020 đất nông nghiệp là 174.429 ha, đất phi nông nghiệp là 159.716 ha và đất... Đọc tiếp »

Hai chính sách đất đai có hiệu lực từ tháng 11/2016

Thứ năm, ngày 03 tháng 11 năm 2016

Từ tháng 11/2016, hai chính sách liên quan đến đất đai như đấu giá quyền sử dụng đất, miễn tiền sử dụng đất bắt đầu có hiệu lực.                                        *Quy định mới trong đấu giá quyền sử dụng đất Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016... Đọc tiếp »

Quản lý, sử dụng đất đai theo hướng hiện đại, tiết kiệm, hiệu quả

Thứ tư, ngày 02 tháng 11 năm 2016

Đối với lĩnh vực đất đai, Chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 nhấn mạnh tới mục tiêu bảo đảm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về quản lý đất đai theo hướng hiện đại nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung quản lý nhà nước về... Đọc tiếp »