Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 2267/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo TP về cải tạo, Xây dựng lại các Nhà Chung cư cũ trên địa bàn. Theo đó, Ban chỉ đạo TP về cải tạo Xây dựng lại các Nhà Chung cư cũ gồm 18 thành viên do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung... Đọc tiếp »

Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 680/QĐ-BTNMT ngày 03/4/2017 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng Bộ TNMT làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng là 01 Thứ trưởng. Các ủy viên là các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, chính sách, nhà quản... Đọc tiếp »

Theo Quyết định số 437/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1673/QĐ-TTg ngày 8/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia vừa được Ban hành, thành viên Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia được bổ sung thìm. Theo đó,... Đọc tiếp »

ngày 10/4/2017, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hdiện tích sànng ký ban hành Quyết định số 2159/QĐ-UBND về phê duyệt Dự án đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư X4 xã Tứ Hiệp phục vụ GPMB các Dự án trên địa bàn huyện Thanh Trì và các Dự án Phát triển giao thông đô thị.Toàn văn Quyết... Đọc tiếp »

Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu CÁC QUẬN, HUYỆN, thị xã thống kê toàn bộ các công trình nhà ở, công trình hỗn hợp trên địa bàn, số lượng giấy chứng nhận được cấp, số lượng Dự án đã và chưa Bàn giao.  Sở cũng yêu cầu thống kê hàng loạt các chỉ số cụ thể, như: Tổng diện tích căn hộ để ở, diện... Đọc tiếp »

Sở Xây dựng Hà Nội vừa tiếp tục Công bố danh sách 9 Dự án bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định.  đáng chú ý ldiện tích sàn Dự án nhà A, B tổ hợp công trình Văn phòng, dịch vụ thương mại, nhà ở và nhà trẻ Star City Center do Công ty TNHH Đầu tư bất động... Đọc tiếp »

ngày 31/3/2017, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND về Ban hành một số quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền... Đọc tiếp »

ngày 31/3/2017, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND về Ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt... Đọc tiếp »