Sáng 25/12/2021, tại tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tài nguyên và môi trường đã phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai Dự án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị... Đọc tiếp »

Mặc dù pháp luật đất đai 2013 đã có nhiều đổi mới khắc phục nhiều hạn chế của hệ thống pháp luật được ban hành trước đó, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, sau hơn 03 năm thi hành Luật Đất đai, trên cơ sở thực tế... Đọc tiếp »

Ngày 27/11, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có Tờ trình đề xuất Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo phát huy nguồn lực đất đai cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19   Thời gian vừa qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ và các Bộ,... Đọc tiếp »

Theo PGS. TS Nguyễn Định Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách TN&MT, nguyên nhân chính gây ra hạn chế về năng lực thực thi ở các cơ quan quản lý đất đai là do các cơ quan này chưa có đủ năng lực và các công cụ cần thiết để vận hành hệ thống quản lý đất đai dựa trên nền tảng công nghệ thông tin... Đọc tiếp »

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Luật Đất đai 2013 đã góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực KH&CN mở rộng việc nghiên cứu, sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.   Nhiều doanh nghiệp KH&CN chưa được hưởng ưu đãi về đất đai Theo... Đọc tiếp »

Chủ trương của Đảng về đổi mới quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Nghị quyết số 19-NQ/TW đã được thể chế trong Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, đến nay công tác này đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần phải được nghiên cứu bổ sung, đổi mới, hoàn thiện phù... Đọc tiếp »

Hiện nay, trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu thì nhu cầu đất nông nghiệp cho việc mở rộng vùng nguyên liệu là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp nông nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại thiếu thông tin và khó tiếp cận với nguồn cung đất... Đọc tiếp »

Ngày 21/10, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố. Theo kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành;... Đọc tiếp »