Nhà Đất[Infographic] – Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam

Thứ năm, ngày 29 tháng 12 năm 2016

Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) đã tạo nền móng đầu tiên để hình thành một hệ thống quản trị đất đai minh bạch và hiệu quả tại Việt Nam. Từ những kết quả này, Việt Nam kỳ vọng sẽ dần thiết lập mô hình quản lý đất đai hiện đại trên toàn quốc.       ... Đọc tiếp »

Tăng cường quản lý, hạn chế, khắc phục tồn tại, yếu kém, nâng cao chất lượng công tác quản lý, vận hành nhà chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố

Thứ năm, ngày 29 tháng 12 năm 2016

Ngày 23/12/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 7273/UBND-ĐT về tăng cường quản lý, hạn chế, khắc phục tồn tại, yếu kém, nâng cao chất lượng công tác quản lý, vận hành nhà chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố. Toàn văn Công văn Đọc tiếp »

Rà soát, đề xuất điều chỉnh Danh mục biệt thự

Thứ tư, ngày 21 tháng 12 năm 2016

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 7133/UBND-ĐT chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh Danh mục biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo “Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội” và lập danh mục các... Đọc tiếp »

Chấn chỉnh, tăng cường thi hành Luật Đất đai và xây dựng Hệ thống thông tin đất đai

Thứ ba, ngày 20 tháng 12 năm 2016

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai, đẩy mạnh việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Hệ thống thông tin đất đai của các địa phương trong cả nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành Chỉ thị về thực hiện các giải pháp... Đọc tiếp »

Tập trung hoàn chỉnh kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Thứ hai, ngày 12 tháng 12 năm 2016

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 486/TB-UBND truyền đạt kết luận tập thể UBND thành phố tại cuộc họp về việc kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.   Theo đó, giao Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn chỉnh kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung... Đọc tiếp »

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

Thứ ba, ngày 06 tháng 12 năm 2016

Định mức được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc điều tra, đánh giá đất đai theo quy định hiện hành của pháp luật đất đai sử dụng nguồn ngân sách nhà nước; đồng thời được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm điều tra, đánh giá đất đai; làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá... Đọc tiếp »

Rà soát để tăng thu từ đất

Thứ năm, ngày 01 tháng 12 năm 2016

Đó là một trong những chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội tại Chỉ thị số 22/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố. Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất... Đọc tiếp »

Đánh giá tác động của chính sách pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường

Thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016

Trước ngày 30/11 hàng năm, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố tổng hợp, đánh giá và báo cáo đầy đủ tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường theo đề cương, gửi về Tổng cục Quản lý đất đai để tổng hợp. Đó là một trong những... Đọc tiếp »