Từ ngày 1/9/2021, Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 bắt đầu có hiệu lực. Một trong những điểm mới của Thông tư 09 là bổ sung, hướng dẫn hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ... Đọc tiếp »

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp. Chỉ thị nêu: Thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đất đai, trong thời gian qua các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang tổ... Đọc tiếp »

Ngày 13/8, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND về triển khai công tác lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, kế hoạch gồm nội dung: Rà soát, đánh giá công tác quy hoạch của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020; xây dựng nhiệm vụ lập... Đọc tiếp »

Ngày 3/8, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 3799/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp theo vụ thu hoạch chính trên địa bàn thành phế Hà Nội (vụ Chiêm năm 2021).   Theo Quyết định, UBND TP phê duyệt giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp theo vụ thu hoạch chính (vụ Chiêm năm 2021)... Đọc tiếp »

Ngày 19/7, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 3061/QĐ-UBND về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Anh. Theo đó, UBND TP quyết định bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Anh đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 như sau:   Bổ sung... Đọc tiếp »

Thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ tổ chức công bố vận hành thực tế Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia. Sáng 25/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị buổi lễ công bố vận hành thực tế Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu... Đọc tiếp »

Hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai do địa phương quản lý lên Hệ thống kết nối, chia sẻ thông tin đất đai quốc gia đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm. Các địa phương đã thử nghiệm là Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Đổng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bình Thuận, Quảng Nam, Tây Ninh. Các nội... Đọc tiếp »

Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.   Thông tư này được ban hành giúp doanh... Đọc tiếp »