Nhà ĐấtTăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Thứ hai, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Ngày 14/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 5782/UBND-KT tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng... Đọc tiếp »

Hà Nội thực hiện nghiêm việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

Thứ năm, ngày 09 tháng 11 năm 2017

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Công văn số 5591/UBND-KT nghiêm túc thực hiện Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của TTCP tại cuộc họp về tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của TTCP về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất... Đọc tiếp »

Chủ trương tách tiểu dự án giải phóng mặt bằng để phê duyệt, tổ chức thực hiện khi thẩm định chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất

Thứ tư, ngày 01 tháng 11 năm 2017

Ngày 27/10/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 5400/UBND-ĐT về chủ trương tách tiểu dự án giải phóng mặt bằng để phê duyệt, tổ chức thực hiện khi thẩm định chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất. Theo đó, việc tách tiểu dự án giải phóng mặt bằng được xem xét,... Đọc tiếp »

Phê duyệt giá khởi điểm Khu đất đấu giá Phú Lương 2, quận Hà Đông

Thứ năm, ngày 28 tháng 09 năm 2017

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6369/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu đất đấu giá Phú Lương 2, phường Phú Lương, quận Hà Đông.   Theo đó, UBND TP phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu đất đấu giá Phú... Đọc tiếp »

Tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ sáu, ngày 01 tháng 09 năm 2017

Ngày 28/8/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã (nơi có nhà chung cư) có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà... Đọc tiếp »

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng

Thứ tư, ngày 26 tháng 07 năm 2017

Ngày 25/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.   Theo đó, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách... Đọc tiếp »

Điều chỉnh Danh mục biệt thự ban hành theo Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND của HĐND TP

Thứ tư, ngày 05 tháng 07 năm 2017

Ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ tư, HĐND TP khóa XV, các đại biểu HĐND TP đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Danh mục biệt thự ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 và Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND TP. Theo Tờ trình của UBND TP do Giám đốc Sở Xây dựng... Đọc tiếp »

Bổ sung Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ ba, ngày 27 tháng 06 năm 2017

Ngày 21/6/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 3704/QĐ-UBND bổ sung Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa... Đọc tiếp »