Sáng 2/6, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổng kết Nghị quyết số 19-... Đọc tiếp »

Nhiều cải cách hành chính về đất đai

(Thứ tư, ngày 16 tháng 06 năm 2021)

Bộ Tài nguyên & Môi trường đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và hiện đại hóa quản lý đất đai. * Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên phạm vi cả nước Nếu như trước đây, khi nhận Giấy chứng... Đọc tiếp »

Sáng 25/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị có liên quan về việc triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai tổng kết Nghị quyết số 19-... Đọc tiếp »

Ngày 13/5, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 125/BC-UBND về đánh giá tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013 và định hướng sửa đổi Luật Đất đai. Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013, thành phố đã triển khai nhiều nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Cùng với đó, bổ sung quy định về đấu giá quyền... Đọc tiếp »

Trong năm 2021, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Quản lý đất đai là hoàn thiện Đề án Kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.   Thực tế, việc kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế... Đọc tiếp »

Luật Đất đai năm 2013 là đạo luật quan trọng có tác động đến nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và đời sống của người dân cả nước. Sau hơn 6 năm thực thi, Luật đã bộc lộ một số kẽ hở, hạn chế rất cần được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho Nhà nước - người dân - doanh nghiệp. Thực... Đọc tiếp »

Trong giai đoạn từ năm 2015-2019, toàn Ngành Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành hơn 2.320 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó đã phát hiện kiến nghị xử lý thu hồi diện tích 22.362 ha đất; riêng trong năm 2018, toàn Ngành đã tiến hành thanh tra, xử lý thu hồi 695 ha đất, xử phạt vi phạm hành chính 116 tỷ đồng. Về công tác... Đọc tiếp »