Môi TrườngNhiều chuyển biến tích cực về môi trường

Thứ tư, ngày 15 tháng 11 năm 2017

Năm 2017, các Bộ, ngành, địa phương đã quan tâm hơn đến công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg. Công tác bảo vệ môi trường nước ta đã đạt được một số kết quả, nhiều vấn đề môi trường đã được quan tâm giải quyết. Chức năng, nhiệm vụ về bảo... Đọc tiếp »

Công nghệ mới ngăn thiết bị cũ thành rác độc hại

Thứ ba, ngày 14 tháng 11 năm 2017

Nghiền các bảng mạch thành bụi nano để tái chế, thu kim loại quý, sử dụng các vật liệu có thể tự hủy để sản xuất thiết bị điện tử... là những giải pháp mới được các nhà khoa học công bố, với mục tiêu không để rác thải điện tử tiếp tục là gánh nặng cho môi trường. Theo nghiên cứu của Đại học... Đọc tiếp »

Kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường

Thứ hai, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Trong 10 tháng đầu năm 2017, việc triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm sát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đạt nhiều kết quả tích cực.   Thực hiện các quy định, cơ chế, công cụ, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đánh giá môi... Đọc tiếp »

Giải pháp bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất

Thứ tư, ngày 08 tháng 11 năm 2017

Tính đến tháng 6 năm 2017, theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước có 283 khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu công nghệ cao (KCNC) có cơ sở đã đi vào hoạt động có phát sinh chất thải từ quá trình sản xuất với tổng diện tích các khu công nghiệp đang hoạt động đạt trên 80.000 ha. Trong... Đọc tiếp »

Giải toả rác ùn ứ xung quanh bãi rác thải Xuân Sơn trên địa bàn thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì

Thứ hai, ngày 06 tháng 11 năm 2017

Ngày 02/11/2017, Phó Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội ký ban hành Thông báo số 275/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng về phương án đưa rác vào khu xử lý Xuân Sơn trên địa bàn thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì. Theo đó, kết luận nêu rõ, trong thời gian qua, trong khi Thành phố đang xem xét... Đọc tiếp »

Thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND Thành phố về phiên giải trình việc thu gom xử lý chất thải rắn, chất thải y tế và việc quản lý hồ nước khu vực nội thành trên địa bàn Thành phố

Thứ hai, ngày 06 tháng 11 năm 2017

Ngày 31/10/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 5486/UBND-ĐT về thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND Thành phố về phiên giải trình việc thu gom xử lý chất thải rắn, chất thải y tế và việc quản lý hồ nước khu vực nội thành trên địa bàn Thành phố. Theo đó Ủy... Đọc tiếp »

Rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường

Thứ tư, ngày 01 tháng 11 năm 2017

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 06/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Đầu năm 2017, Bộ đã có văn bản đề nghị các Bộ,... Đọc tiếp »

Thủ tướng ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm

Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm quản lý an toàn theo vòng đời, kiểm soát ô nhiễm, giảm phát thải, xử lý và tiến tới loại bỏ các chất POP ở... Đọc tiếp »