Môi TrườngBáo cáo kết quả 1 năm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trước ngày 5/9

Thứ sáu, ngày 08 tháng 09 năm 2017

Ngày 1/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 8312/VP-ĐT đề nghị sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.   Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được... Đọc tiếp »

Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường làng nghề

Thứ ba, ngày 05 tháng 09 năm 2017

Ngày 31/8, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6136/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.   Theo quyết định, giai đoan 2017-2020, thành phố sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường... Đọc tiếp »

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Thứ sáu, ngày 01 tháng 09 năm 2017

Thực hiện chương trình công tác của Chính phủ năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Nghị định được xây dựng nhằm khắc phục những bất cập hiện nay, nhất là các... Đọc tiếp »

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

Thứ năm, ngày 31 tháng 08 năm 2017

Để hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, Bộ Tài nguyên và Môi truờng đã có Văn bản số 4313/BTNMT-TCMT ngày 24/8/2017 gửi các Bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan Trung ương của các đoàn... Đọc tiếp »

Đánh giá thực trạng cơ chế phối hợp trong nước giải quyết các vấn đề môi trường

Thứ năm, ngày 24 tháng 08 năm 2017

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do... Đọc tiếp »

Đề xuất xóa bỏ các lò thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch

Thứ năm, ngày 24 tháng 08 năm 2017

Ngày 22/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4063/UBND-ĐT về kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động chung của các lò gạch thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại trên địa bàn thành phố Hà Nội.   Để thống nhất giải quyết những tồn tại về... Đọc tiếp »

Thanh Trì cần khắc phục ngay việc xử lý nước thải từ cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Tân Triều

Thứ năm, ngày 24 tháng 08 năm 2017

Sáng 23/8, tiếp tục đợt giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động thu gom và xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội đã làm việc với huyện Thanh Trì. Huyện Thanh Trì có cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Tân Triều, ngành nghề sản... Đọc tiếp »

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường

Thứ ba, ngày 22 tháng 08 năm 2017

Đề án được ban hành kèm theo Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án được triển khai sẽ góp phần... Đọc tiếp »