Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai các nội dung về quản lý chất thải y tế tại các khu thu dung, điều trị covid-19.   Thu gom, phân loại chất thải lây nhiễm Theo... Đọc tiếp »

Từ thực tế công tác bảo tồn vùng đệm khu bảo tồn, vườn quốc gia thời gian qua, các chuyên gia đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển vùng đệm mang tính bền vững; góp phần thực hiện tốt công tác bảo tồn, đa dạng sinh học và quản lý bảo vệ rừng đảm bảo mục tiêu phát triển môi trường... Đọc tiếp »

Đổi xe cũ để cứu môi trường

(Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2021)

“Ngày hội” đo kiểm khí thải xe máy, gọi như vậy quả không ngoa, khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh nhiều người dân Hà Nội tới xếp hàng tại các đại lý trên địa bàn, để được đo kiểm khí thải xe máy miễn phí. Đây thực sự là tín hiệu vui, bởi lẽ người dân Thủ đô không hề thờ ơ với việc bảo vệ... Đọc tiếp »

Cải tiến chất lượng quan trắc môi trường

(Thứ hai, ngày 04 tháng 10 năm 2021)

Thử nghiệm thành thạo” đang là một công cụ quan trọng trong cải thiện chất lượng quan trắc môi trường. Thử nghiệm thành thạo là một khái niệm của ngành tiêu chuẩn đo lượng chất lượng, chỉ đánh giá việc thực hiện của các bên tham gia theo tiêu chí đã được thiết lập thông qua các so sánh các mẫu thử bởi... Đọc tiếp »

Ngày 30/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU về tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững Thủ đô và đất nước. Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, công tác tuyên truyền sẽ tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm của các... Đọc tiếp »

Ngày 31/8, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND, tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Kế hoạch nhằm kiểm soát tốt công tác quản lý chất thải, đảm bảo không phát tán mầm bệnh trong quá trình phân loại, thu gom,... Đọc tiếp »

Ngày 30/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 190-CV/TU về tăng cường phân công cán bộ, đảng viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô đã chung sức, đồng... Đọc tiếp »

Việc phát triển kinh tế tuần hoàn là giải pháp giải quyết những thách thức mà hiện nay các hoá chất và chất thải trong các hoạt động phát triển kinh tế gây ra cho con người và môi trường. Đồng thời, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo ra cơ hội việc làm mới, nâng cao sức khỏe người dân, tạo... Đọc tiếp »