Môi TrườngBảo vệ môi trường làng nghề Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020

Thứ tư, ngày 13 tháng 01 năm 2016

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm về việc bảo vệ môi trường làng nghề, từng bước khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016-2020. Theo kế hoạch, trong năm 2016, UBND thành phố phê... Đọc tiếp »