Môi TrườngSẽ có những Ngày Chủ nhật xanh năm 2018

Thứ ba, ngày 06 tháng 03 năm 2018

Ngày 1/3, Trung ương Đoàn ban hành Hướng dẫn tổ chức các Ngày Chủ nhật xanh trong năm 2018, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện;... Đọc tiếp »

Phát động Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ 2

Thứ năm, ngày 01 tháng 03 năm 2018

Ngày 25/02, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ hai. Giải thưởng Sáng tạo xanh được tổ chức 2 năm/lần, được phát động lần đầu vào tháng 9/2015 và đã được trao giải vào tháng 12/2016. Năm 2018, Bộ Tài nguyên và... Đọc tiếp »

Nỗ lực xóa bỏ lò vôi thủ công

Thứ tư, ngày 28 tháng 02 năm 2018

Ngành sản xuất vôi tại Việt Nam hiện nay đa phần được sản xuất theo công nghệ nung thủ công và sinh ra lượng khí thải khổng lồ, gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, Thủ tướng Chính Phủ đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố đến năm 2020, xóa bỏ hoàn toàn các lò thủ công gián đoạn và liên hoàn trên phạm vi cả nước.... Đọc tiếp »

24 tiêu chí xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

Thứ sáu, ngày 02 tháng 02 năm 2018

Bộ Xây dựng và ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 5/1/2018 nêu rõ 24 chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh (TTX), áp dụng cho thực tiễn phát triển của các đô thị tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Các chỉ tiêu được xây dựng theo quan điểm quản lý dựa trên kết quả thực hiện, áp dụng cho từng nội dung... Đọc tiếp »

Năm 2018 với 4 chương trình công tác về môi trường

Thứ sáu, ngày 02 tháng 02 năm 2018

Tổng cục Môi trường vừa đề ra Chương trình công tác năm 2018 của Tổng cục. Trong đó, tiếp tục tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý về BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học; kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổng cục Môi trường; tăng cường nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường; chủ động phòng ngừa, kiểm soát,... Đọc tiếp »

Quy định về sử dụng kinh phí chi về tài nguyên môi trường

Thứ tư, ngày 31 tháng 01 năm 2018

Từ ngày 06/02/2018, việc lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường được thực hiện theo Thông tư 136/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành. Trước đó, ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 136/2017/TT-BTC quy định lập, quản lý,... Đọc tiếp »

Triển khai các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để bảo vệ môi trường

Thứ ba, ngày 30 tháng 01 năm 2018

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 346/UBND-ĐT tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 01/6/2017 về khắc phục các tồn tại, hạn chế; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để bảo vệ môi trường Thành phố.   Theo đó, việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải... Đọc tiếp »

Việt Nam thúc đẩy áp dụng bộ chỉ số môi trường

Thứ hai, ngày 29 tháng 01 năm 2018

Qua 1 năm thí điểm thực hiện tại một số địa phương, bộ chỉ số môi trường đã đạt được những kết quả nhất định. Tổng cục Môi trường đang xem xét, chỉnh sửa bộ chỉ số này để áp dụng rộng rãi hơn. Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng, bộ chỉ số xếp hạng công tác... Đọc tiếp »