Năm 2021, Tổ chức Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) đã tiến hành khảo sát “Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tiêu dùng bao bì từ nhựa dùng một lần tại Hà Nội và TP.HCM”.   Kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết các đơn vị chế biến, kinh doanh thực phẩm tại Hà Nội và TP. HCM đều sử dụng bao bì và sản phẩm... Đọc tiếp »

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường. Tại Công văn số 647/VPCP-NN ngày 26/1/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực... Đọc tiếp »

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường,... Đọc tiếp »

Bộ TN&MT đang tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020. Sáng ngày 26/5, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến với Tổng cục Môi trường, Vụ Pháp chế, Viện Chiến lược Chính sách TN&MT để tiếp tục bàn về các nội... Đọc tiếp »

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện. Theo đó, phí thẩm định cấp giấy phép môi trường từ 45 triệu đồng/giấy phép. Thông tư nêu rõ, tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan... Đọc tiếp »

Ngày 28/12, UBND thành phố ban hành Kế hoạch 312/KH-UBND về phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, kế hoạch xác định 5 nhóm giải pháp để tổ chức thực hiện nội dung trên. Đáng chú ý, song song công tác tuyên truyền về nghĩa vụ, trách nhiệm của... Đọc tiếp »

Ngày 27/12/2021, UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 307/KH-UBND về tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thành phố tổ chức phổ biến, quán... Đọc tiếp »

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) vừa công bố Chương trình hợp tác đối tác nhằm ngăn chặn làn sóng ô nhiễm nhựa đại dương thông qua việc cải thiện quản lý chất thải rắn ở cấp quốc gia và địa phương. Lễ khởi động được tổ chức trực tuyến kết hợp... Đọc tiếp »