Lan tỏa sâu rộng phong trào chống rác thải nhựa

(Thứ hai, ngày 09 tháng 11 năm 2020)

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa tham mưu UBND thành phố ban hành Văn bản số 4996/UBND-ĐT ngày 16/10/2020 về “Thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp thực thuộc thành phố”. Theo đó, từ ngày 01/11/2020,... Đọc tiếp »

Vấn đề biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đang là một chủ đề nóng đối với Việt Nam và thành phố Hà Nội, đặc biệt trong vài năm trở lại đây. Thành phố Hà Nội đang tích cực lập kế hoạch và thực hiện các hành động nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính trên địa bàn thành phố, trong đó có việc... Đọc tiếp »

Chiều 25/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Báo Kinh tế và Đô thị phát động cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020”. Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và lan tỏa tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân... Đọc tiếp »

Trong nội dung Công văn số 7909/STNMT-TNN, ban hành ngày 11/9, Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị các chủ đầu tư trên địa bàn thành phố thực hiện báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp... Đọc tiếp »

Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 15/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ... Trong đó, chỉ thị nhấn mạnh: Từ ngày 1-1-2021 không còn hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và rác thải khác không đúng quy định trên địa bàn thành phố.Chi tiết chỉ... Đọc tiếp »

Nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế Không khí sạch 7/9, UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành văn bản số 1153/UBND-TNMT về việc tham gia thử thách “7 ngày hành động vì không khí sạch”. Văn bản nêu rõ, ngày 19/12/2019, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua một nghị quyết chọn ngày 7/9 hàng năm là “Ngày Quốc tế... Đọc tiếp »

Lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy có vị trí và vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên hiện nay, môi trường nước lưu vực 2 con sông này vẫn trong tình trạng báo động. Tiếp nhận trên 65% nước thải sinh hoạt không được xử lý Mới đây, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Tổng cục Môi... Đọc tiếp »

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Theo đó, giao Bộ Tài chính nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường theo hướng mở rộng đối tượng chịu thuế và tăng mức thuế... Đọc tiếp »