Tài NguyênVấn đề tích tụ đất đai cho phát triển nông nghiệp

Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2017

Hiện nay, việc tích tụ, tập trung đất đai được thực hiện thông qua các hình thức: Liên kết, hợp tác với người sử dụng đất; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; Thuê đất của người sử dụng đất;Nhận góp vốn của người sử dụng đất. Về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của... Đọc tiếp »

Bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng

Thứ hai, ngày 02 tháng 10 năm 2017

Trong nội dung Công văn số 4749/UBND-ĐT, ban hành ngày 28/9, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 19/5/2017, của UBND thành phố về việc tổ chức thu gom, quản lý, sử dụng có hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu sang đất... Đọc tiếp »

Hoàn thiện pháp lý để khai thác khoáng sản bền vững

Chủ nhật, ngày 01 tháng 10 năm 2017

Hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản được đánh giá là minh bạch, nề nếp hơn kể từ sau khi Luật Khoáng sản 2010 có hiệu lực. Tuy vậy, bên cạnh các yếu tố tích cực, chính sách, pháp luật về khoáng sản cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn đặt ra. *Đóng góp lớn... Đọc tiếp »

Hội nghị phổ biến, quán triệt, hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước cho khu vực miền Bắc

Thứ năm, ngày 21 tháng 09 năm 2017

Tiếp theo Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước tại khu vực miền Trung và miền Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại 2 thành phố Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, sáng ngày 19/9, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị phổ biến, quán triệt, hướng dẫn văn bản... Đọc tiếp »

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về khoáng sản phù hợp thực tiễn và xu thế hội nhập

Thứ năm, ngày 21 tháng 09 năm 2017

Sáng ngày 15/9, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Đánh giá 05 năm thực hiện chủ trương, chính sách và pháp luật về khoáng sản”. Hội thảo là dịp để lắng nghe các ý kiến góp ý, đánh giá của các nhà quản lý, các nhà... Đọc tiếp »

Hà Nội: Tổng hợp các thông tin liên quan đến pháp luật thuế về đất đai

Thứ năm, ngày 21 tháng 09 năm 2017

Cục Thuế TP Hà Nội vừa rà soát, tổng hợp và thông tin để doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế, nhân dân biết nhằm thực thi đúng các quy định của pháp luật thuế liên quan đến đất đai… Các văn bản pháp luật liên quan đến sử dụng đất, nộp thuế về đất đai được liệt kê dưới đây: * Các quy định trong... Đọc tiếp »

Quy định mới về xác định giá trị quyền sử dụng đất

Thứ ba, ngày 12 tháng 09 năm 2017

Theo Thông tư số 80/2017/TT-BTC vừa được Bộ Tài Chính ban hành, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định việc trả lại giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại điểm c và... Đọc tiếp »

Hà Nội triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Thứ năm, ngày 07 tháng 09 năm 2017

Ngày 17/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (sau đây viết tắt là Nghị định), Nghị định có hiệu lực từ 1/9/2017. Ngày 04/8/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3972/BTNMT-TNN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực... Đọc tiếp »