Tài NguyênBan hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ hai, ngày 06 tháng 11 năm 2017

Ngày 30/10/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo... Đọc tiếp »

Một số điểm nổi bật của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT

Thứ hai, ngày 06 tháng 11 năm 2017

Ngày 29/9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật... Đọc tiếp »

Triển khai quy định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

Thứ hai, ngày 06 tháng 11 năm 2017

Để quản lý, sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm hiệu quả, trong năm 2017, Bộ đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên nước. Đã trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định và ban hành theo thẩm quyền 04 Thông tư hướng dẫn kỹ thuật.   02 Nghị định bao gồm: Nghị định... Đọc tiếp »

Thí điểm theo dõi, giám sát thường xuyên, liên tục việc vận hành 67 hồ chứa theo các quy trình vận hành liên hồ chứa trên 11 lưu vực sông

Thứ hai, ngày 06 tháng 11 năm 2017

Thực hiện Nghị Quyết số 62/2013/QH13 về tăng cường công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện, thời gian qua, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 quy trình vận hành liên hồ chứa cho cả mùa lũ và mùa cạn trên các lưu vực sông.   Để tổ chức triển khai thực hiện... Đọc tiếp »

Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai

Thứ tư, ngày 01 tháng 11 năm 2017

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung thực hiện hoàn thành các hạng mục trong Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai” giai đoạn I; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương khẩn trương hoàn thành dứt điểm cơ sở dữ liệu huyện mẫu để tích hợp vào cơ... Đọc tiếp »

Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp

Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nôị vừa có Văn bản số 10030/VP-ĐT về việc thực hiện nội dung Kết luận Hội nghị giao ban lãnh đạo Thành phố quý III/2017 về công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp và Kế hoạch số 122/KH-UBND của UBND Thành phố.   Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP... Đọc tiếp »

Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy

Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017

Trong tháng 10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 36/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy.   Theo Thông tư, Quy định kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh... Đọc tiếp »

Thúc đẩy hợp tác với Italia trong lĩnh vực tài nguyên nước

Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017

Chiều ngày 20/10, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc có buổi tiếp và làm việc với ông Martino Melli, Giám đốc Cơ quan Hợp tác phát triển Italia tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp có các cán bộ của Văn phòng Hợp tác phát triển Italia tại Việt Nam; về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Cục... Đọc tiếp »