Tài NguyênThông tin về quy định ghi tên các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất trên giấy chứng nhận

Thứ năm, ngày 23 tháng 11 năm 2017

Ngày 29/9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành... Đọc tiếp »

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thứ tư, ngày 22 tháng 11 năm 2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về thu tiền sử dụng đất... Đọc tiếp »

Tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị ngành tài nguyên và môi trường

Thứ ba, ngày 21 tháng 11 năm 2017

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Chỉ thị 04/CT-BTNMT về tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị ngành tài nguyên và môi trường. Chỉ thị nêu rõ: Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành tài nguyên và môi trường đã luôn được... Đọc tiếp »

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Thứ hai, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Đây là nội dung Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 7/11/2017. Đối tượng áp dụng thông tư gồm: Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở trung ương và địa phương; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là cơ sở) có công trình khai thác tài nguyên... Đọc tiếp »

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp Giám đốc lĩnh vực đất đai của Ngân hàng Thế giới

Thứ ba, ngày 14 tháng 11 năm 2017

Chiều 10/11 tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với Bà Anna Wellenstein, Giám đốc lĩnh vực đất đai và không gian địa lý, Ngân hàng Thế giới. Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có ông Phạm Phú Bình, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; ông... Đọc tiếp »

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với trường hợp cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, công khai các doanh nghiệp vi phạm

Thứ hai, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Để giải quyết tình trạng vi phạm pháp luật, hành vi nhũng nhiễu trong thực thi công vụ trong lĩnh vực đất đai, ngoài việc xây dựng trình ban hành các chính sách pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ giải pháp từ thanh tra, kiểm tra đến công khai các tổ chức cá nhân... Đọc tiếp »

Ra mắt trang thông tin về pháp luật TN&MT

Thứ hai, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Ngày 9/11, Vụ Pháp chế Bộ TN&MT đã chính thức ra mắt trang điện tử pháp luật về tài nguyên và môi trường tại địa chỉ http://phapluat.monre.gov.vn/. Đây là kênh thông tin chính thống về công tác xây dựng và phổ biến pháp luật trên các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Theo ông Nguyễn Thi, Trưởng phòng Phổ biến,... Đọc tiếp »

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, cát, sỏi lòng sông

Thứ tư, ngày 08 tháng 11 năm 2017

Cát, sỏi là loại khoáng sản có vai trò quan trọng, thiết yếu trong xây dựng và cơ bản đã được quản lý, khai thác, sử dụng theo quy hoạch và quy định của pháp luật về khoáng sản. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng... Đọc tiếp »