Tài NguyênPhê duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ ba, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Ngày 25/01/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Quyết định số 487/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất... Đọc tiếp »

Bộ TN&MT lập Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình

Thứ hai, ngày 29 tháng 01 năm 2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Theo đó, phạm vi nghiên cứu của nhiệm vụ bao gồm toàn bộ lưu vực sông Hồng - Thái Bình với tổng diện tích 169.000 km2. Phạm vi lập quy hoạch bao gồm phần diện tích lưu vực... Đọc tiếp »

Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản

Thứ hai, ngày 29 tháng 01 năm 2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu... Đọc tiếp »

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Thứ sáu, ngày 26 tháng 01 năm 2018

Ngày 22/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 278/UBND-ĐT triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường... Đọc tiếp »

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường

Thứ năm, ngày 25 tháng 01 năm 2018

Ngày 25/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư quy định tiêu chí chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư này quy định tiêu chí, chỉ... Đọc tiếp »

Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

Thứ năm, ngày 25 tháng 01 năm 2018

Đây là nội dung Thông tư số 74/2017/TT-BTNMT được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 29/12/2017. Thông tư này quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của cả nước. Thông tư được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập quy hoạch tổng... Đọc tiếp »

Tìm giải pháp chống ô nhiễm nguồn nước

Thứ năm, ngày 25 tháng 01 năm 2018

Ô nhiễm nguồn nước không chỉ đe dọa sức khỏe của con người mà còn làm giảm năng suất cây trồng, ảnh hưởng chiến lược phát triển nền nông nghiệp sạch, an toàn. Kiểm soát, chống ô nhiễm nguồn nước đang là vấn đề cấp bách của các cấp, các ngành hiện nay. Theo Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT Hà Nội), hiện... Đọc tiếp »

Ngày Đất ngập nước thế giới 2018: Đất ngập nước làm thành phố sống động hơn

Thứ ba, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Ngày 2 tháng 2 hàng năm được chọn là Ngày đất ngập nước thế giới. Đây cũng là ngày Thế giới và Liên Hợp Quốc thông qua Công ước về vùng đất ngập nước vào ngày 2 tháng 2 năm 1971, tại thành phố Ramsar, Iran (Công Ước Ramsar). Kể từ năm 1997, Ban thư ký Ramsar đã cung cấp tài liệu nhằm nâng cao nhận thức của công... Đọc tiếp »