Tài NguyênNgành Quản lý đất đai - Những thành tích nổi bật trong năm 2017

Thứ năm, ngày 05 tháng 10 năm 2017

Ngày 3/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 41–SL kết thúc hoạt động quản lý đất đai của thực dân Pháp, mở đầu cho hoạt động quản lý đất đai của nước ta. Trải qua 72 năm, ngành quản lý đất đai đã có bước phát triển vững chắc, được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Ngay thời kỳ đầu thành lập,... Đọc tiếp »

Vấn đề giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2017

Qua theo dõi kết quả xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương cho thấy, giá đất trong bảng giá đất của các tỉnh, thành phố cơ bản giữ ổn định theo bảng giá đất đã ban hành vào ngày 01/01/2015 và có hiệu lực 5 năm theo quy định tại Điều 114 của Luật Đất đai. Do đó, đối với các trường hợp doanh... Đọc tiếp »

Vấn đề tích tụ đất đai cho phát triển nông nghiệp

Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2017

Hiện nay, việc tích tụ, tập trung đất đai được thực hiện thông qua các hình thức: Liên kết, hợp tác với người sử dụng đất; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; Thuê đất của người sử dụng đất;Nhận góp vốn của người sử dụng đất. Về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của... Đọc tiếp »

Bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng

Thứ hai, ngày 02 tháng 10 năm 2017

Trong nội dung Công văn số 4749/UBND-ĐT, ban hành ngày 28/9, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 19/5/2017, của UBND thành phố về việc tổ chức thu gom, quản lý, sử dụng có hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu sang đất... Đọc tiếp »

Hoàn thiện pháp lý để khai thác khoáng sản bền vững

Chủ nhật, ngày 01 tháng 10 năm 2017

Hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản được đánh giá là minh bạch, nề nếp hơn kể từ sau khi Luật Khoáng sản 2010 có hiệu lực. Tuy vậy, bên cạnh các yếu tố tích cực, chính sách, pháp luật về khoáng sản cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn đặt ra. *Đóng góp lớn... Đọc tiếp »

Hội nghị phổ biến, quán triệt, hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước cho khu vực miền Bắc

Thứ năm, ngày 21 tháng 09 năm 2017

Tiếp theo Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước tại khu vực miền Trung và miền Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại 2 thành phố Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, sáng ngày 19/9, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị phổ biến, quán triệt, hướng dẫn văn bản... Đọc tiếp »

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về khoáng sản phù hợp thực tiễn và xu thế hội nhập

Thứ năm, ngày 21 tháng 09 năm 2017

Sáng ngày 15/9, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Đánh giá 05 năm thực hiện chủ trương, chính sách và pháp luật về khoáng sản”. Hội thảo là dịp để lắng nghe các ý kiến góp ý, đánh giá của các nhà quản lý, các nhà... Đọc tiếp »

Hà Nội: Tổng hợp các thông tin liên quan đến pháp luật thuế về đất đai

Thứ năm, ngày 21 tháng 09 năm 2017

Cục Thuế TP Hà Nội vừa rà soát, tổng hợp và thông tin để doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế, nhân dân biết nhằm thực thi đúng các quy định của pháp luật thuế liên quan đến đất đai… Các văn bản pháp luật liên quan đến sử dụng đất, nộp thuế về đất đai được liệt kê dưới đây: * Các quy định trong... Đọc tiếp »