Tài NguyênBộ Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước

Thứ tư, ngày 13 tháng 01 năm 2016

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xác định cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong năm 2015 và đã được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ tại buổi làm việc ngày 26/5/2015;... Đọc tiếp »

Ngành tài nguyên và môi trường nỗ lực, quyết tâm đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2016 và những năm tiếp theo vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước

Thứ ba, ngày 12 tháng 01 năm 2016

Ngày 05/01/2016, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016. Đến dự và chủ trì Hội nghị có Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Đồng chủ trì có đồng chí... Đọc tiếp »

Bộ TN&MT chính thức áp dụng đồng bộ phần mềm Quản lý hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2016

Thứ ba, ngày 05 tháng 01 năm 2016

Từ ngày 01/01/2016, các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) sẽ triển khai áp dụng phần mềm quản lý hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa; phải cập nhật chi tiết tình trạng giải quyết hồ sơ vào phần mềm theo đúng... Đọc tiếp »

10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2015

Thứ ba, ngày 05 tháng 01 năm 2016

Ngày 28 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã ký ban hành Quyết định số 3488/QĐ-BTNMT về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2015. Theo đó các sự kiện bao gồm: 1. Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Công ước khung của Liên hợp quốc về biến... Đọc tiếp »