Tài NguyênThu gom, quản lý hiệu quả đất canh tác chuyển mục đích sử dụng

Thứ hai, ngày 29 tháng 05 năm 2017

Ngày 19/5/2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về tổ chức thu gom, quản lý, sử dụng có hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu sang đất xây dựng công trình trên địa bàn. Chỉ thị nêu rõ, để phát triển đô thị,... Đọc tiếp »

Sẽ áp dụng khung tính thuế tài nguyên mới

Thứ sáu, ngày 26 tháng 05 năm 2017

Từ ngày 1/7/2017, Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau chính thức có hiệu lực thi hành. *Những quy định mới Theo quy định của Thông tư kể trên, các nhóm, loại tài nguyên không quy định khung giá tính thuế tài nguyên gồm: Nước... Đọc tiếp »

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực từ 20/5/2017

Thứ ba, ngày 23 tháng 05 năm 2017

Theo Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực từ 20/5/2017, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân, 500 triệu đồng đối với tổ... Đọc tiếp »

Giải pháp quản lý tài nguyên nước hiệu quả trong thời gian tới

Thứ hai, ngày 08 tháng 05 năm 2017

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trong những năm tới, đặc biệt để triển khai thực hiện Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng và hoạt động khai thác sử dụng nước ở trong nước cũng như của các quốc gia thượng... Đọc tiếp »

Sổ giám sát hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản

Thứ sáu, ngày 05 tháng 05 năm 2017

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vừa yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường cập nhật thông tin vào Sổ giám sát hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản. Theo đó, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo giấy... Đọc tiếp »

Ban hành Chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện

Thứ năm, ngày 04 tháng 05 năm 2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện. Mục tiêu của Chương trình bồi dưỡng nhằm cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành, tham mưu trong công tác tài nguyên môi trường để thực thi... Đọc tiếp »

Thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài nguyên và môi trường

Thứ ba, ngày 18 tháng 04 năm 2017

Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 680/QĐ-BTNMT ngày 03/4/2017 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng Bộ TN&MT làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng là 01 Thứ trưởng. Các ủy viên là các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, chính sách, nhà... Đọc tiếp »

Bổ sung thành viên Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Thứ sáu, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Theo Quyết định số 437/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1673/QĐ-TTg ngày 8/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia vừa được ban hành, thành viên Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia được bổ sung thêm. Theo đó,... Đọc tiếp »