Tài NguyênQuy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy

Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017

Trong tháng 10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 36/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy.   Theo Thông tư, Quy định kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh... Đọc tiếp »

Thúc đẩy hợp tác với Italia trong lĩnh vực tài nguyên nước

Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017

Chiều ngày 20/10, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc có buổi tiếp và làm việc với ông Martino Melli, Giám đốc Cơ quan Hợp tác phát triển Italia tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp có các cán bộ của Văn phòng Hợp tác phát triển Italia tại Việt Nam; về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Cục... Đọc tiếp »

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017

Ngày 16/10/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội. Theo Quyết... Đọc tiếp »

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Thứ sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC XUÂN KHANH, PHƯỜNG XUÂN KHANH, THỊ XÃ SƠN TÂY, TP HÀ NỘI---------THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT THUỘC Ô ĐẤT C10/04, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI------THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ... Đọc tiếp »

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 911-TB/TU thông báo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố Hà Nội.   Theo đó, thời gian qua, Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng... Đọc tiếp »

Đề xuất giải pháp quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi

Thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5017/UBND-ĐT yêu cầu sở, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi.   Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại... Đọc tiếp »

Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước

Thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017

Chủ động về nguồn nước, đảm bảo an ninh nguồn nước; đảm bảo công bằng, hợp lý và nâng cao hiệu quả trong khai thác sử dụng nguồn nước giữa các lưu vực, khu vực hành chính trên cả nước,… là một trong 5 nhóm mục tiêu chính được đặt ra cho nhiệm vụ “Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước” vừa... Đọc tiếp »

Sửa đổi Quy chuẩn về nước thải y tế

Thứ năm, ngày 05 tháng 10 năm 2017

Bộ TN&MT và Bộ Y tế đang phối hợp sửa đổi QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế tại các cơ sở y tế nhằm nâng cao việc quản lý môi trường trong các cơ sở y tế hiện nay. Dự thảo Quy chuẩn quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm đặc trưng trong nước thải y... Đọc tiếp »