Tài NguyênDữ liệu tài nguyên và môi trường: Cần thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương

Thứ tư, ngày 01 tháng 03 năm 2017

Chiều 27/2, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng: Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa và Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp nghe Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan báo cáo về Đề án cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng yêu cầu việc xây dựng dữ liệu... Đọc tiếp »

Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, ngày 28 tháng 02 năm 2017

Ngày 23/2, Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn số 1612/VPCP-CN gửi UBND TP Hà Nội về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.   Theo đề nghị của UBND TP Hà Nội tại văn bản số 127/TTr-UBND ngày 27/10/2016; ý kiến của các Bộ: Xây dựng, NN&PTNT, Tài nguyên... Đọc tiếp »

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Phải quan trắc tự động tất cả các hồ chứa

Thứ hai, ngày 27 tháng 02 năm 2017

Phát biểu chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ của lĩnh vực tài nguyên nước trong năm 2017 và các năm tiếp theo diễn ra chiều 24/2, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết Quốc hội rất quan tâm đến việc các chủ hồ chứa đều phải xây dựng phương pháp ứng phó với các sự cố như thế nào. Bộ trưởng yêu cầu tất cả... Đọc tiếp »

Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Thứ hai, ngày 27 tháng 02 năm 2017

Đây là nội dung Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT được Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có hiệu lực thi hành vào ngày 10/2/2017. Thông tư gồm 3 chương, 18 điều quy định nội dung và quy cách thu thập, thành lập, bảo quản tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản, trừ các hạng... Đọc tiếp »

Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao

Thứ hai, ngày 27 tháng 02 năm 2017

Đó là nội dung Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 09/02/2017. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2017. Thông tư quy định định mức sử dụng đất đối với đất xây dựng cơ sở văn hóa, đất xây dựng cơ sở y tế, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, đất... Đọc tiếp »

Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn Thành phố

Thứ hai, ngày 27 tháng 02 năm 2017

Ngày 22/02/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 710/UBND-KT về tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn Thành phố.  Toàn văn văn bản: Đọc tiếp »

Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Thứ năm, ngày 23 tháng 02 năm 2017

Đó là nội dung Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2017 và bãi bỏ Quyết định số 35/2001/QĐ-BCN ngày 20/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản rắn trong... Đọc tiếp »

Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai

Thứ năm, ngày 23 tháng 02 năm 2017

Đây là nội dung Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT được Bộ TN&MT ban hành ngày 28/12/2016. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2017 và thay thế Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ trưởng Bộ TN&MT hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính. Cụ thể, Thông... Đọc tiếp »