Tài NguyênSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017

Ngày 16/10/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội. Theo Quyết... Đọc tiếp »

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 911-TB/TU thông báo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố Hà Nội.   Theo đó, thời gian qua, Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng... Đọc tiếp »

Đề xuất giải pháp quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi

Thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5017/UBND-ĐT yêu cầu sở, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi.   Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại... Đọc tiếp »

Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước

Thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017

Chủ động về nguồn nước, đảm bảo an ninh nguồn nước; đảm bảo công bằng, hợp lý và nâng cao hiệu quả trong khai thác sử dụng nguồn nước giữa các lưu vực, khu vực hành chính trên cả nước,… là một trong 5 nhóm mục tiêu chính được đặt ra cho nhiệm vụ “Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước” vừa... Đọc tiếp »

Sửa đổi Quy chuẩn về nước thải y tế

Thứ năm, ngày 05 tháng 10 năm 2017

Bộ TN&MT và Bộ Y tế đang phối hợp sửa đổi QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế tại các cơ sở y tế nhằm nâng cao việc quản lý môi trường trong các cơ sở y tế hiện nay. Dự thảo Quy chuẩn quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm đặc trưng trong nước thải y... Đọc tiếp »

Ngành Quản lý đất đai - Những thành tích nổi bật trong năm 2017

Thứ năm, ngày 05 tháng 10 năm 2017

Ngày 3/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 41–SL kết thúc hoạt động quản lý đất đai của thực dân Pháp, mở đầu cho hoạt động quản lý đất đai của nước ta. Trải qua 72 năm, ngành quản lý đất đai đã có bước phát triển vững chắc, được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Ngay thời kỳ đầu thành lập,... Đọc tiếp »

Vấn đề giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2017

Qua theo dõi kết quả xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương cho thấy, giá đất trong bảng giá đất của các tỉnh, thành phố cơ bản giữ ổn định theo bảng giá đất đã ban hành vào ngày 01/01/2015 và có hiệu lực 5 năm theo quy định tại Điều 114 của Luật Đất đai. Do đó, đối với các trường hợp doanh... Đọc tiếp »

Vấn đề tích tụ đất đai cho phát triển nông nghiệp

Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2017

Hiện nay, việc tích tụ, tập trung đất đai được thực hiện thông qua các hình thức: Liên kết, hợp tác với người sử dụng đất; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; Thuê đất của người sử dụng đất;Nhận góp vốn của người sử dụng đất. Về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của... Đọc tiếp »