Tài NguyênTăng kiểm tra để giảm sử dụng đất lãng phí

Chủ nhật, ngày 22 tháng 01 năm 2017

Năm 2017, Tổng cục Quản lý đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đặt ra nhiệm vụ cụ thể là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đai, giảm thiểu tình trạng sử dụng quỹ đất lãng phí, tùy tiện. Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Văn Lịch, năm 2016 Tổng cục đã... Đọc tiếp »

Ủy quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký biến động đất đai

Chủ nhật, ngày 22 tháng 01 năm 2017

Trước đây, quận, huyện thực hiện cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân và việc cấp đổi, đăng ký biến động nhà, đất. Do Luật Đất đai 2013 tổ chức lại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) một cấp nên hiện nay việc cấp giấy chứng nhận lần đầu do quận, huyện thực hiện. Còn thẩm quyền... Đọc tiếp »

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển nhân lực ngành TN&MT giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030”

Thứ năm, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Thực hiện Quyết định số 3150/QĐ-BTNMT ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ TN&MT năm 2016; Bộ TN&MT đã xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển nhân lực ngành TN&MT đến năm 2020,... Đọc tiếp »

Ban hành Chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Thứ năm, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Quán triệt mục tiêu,... Đọc tiếp »

Công khai 149 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất

Thứ năm, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách đợt 1 năm 2017 với 149 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất.   Danh sách 149 đơn vị nợ thuế với tổng số tiền nợ 109.270 triệu đồng, trong đó, có 06 dự án nợ tiền thuê đất 19.808 triệu đồng và 143 doanh nghiệp nợ tiền thuế, phí 89.462 triệu đồng.   Để đảm bảo... Đọc tiếp »

Thống nhất quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn thuộc phạm vi quản lý của Bộ TN&MT

Thứ tư, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ TN&MT. Theo đó có 09 lĩnh vực tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế này gồm: môi trường; địa chất, khoáng sản; khí tượng, thuỷ văn; tài... Đọc tiếp »

Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Địa chất - Khoáng sản

Thứ tư, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Sáng 17/01, tại trụ sở Bộ TN&MT, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã tiếp xã giao ông John Luden Cục trưởng Cục Địa chất Vương quốc Anh. Tại buổi tiếp, ông John Luden bày tỏ sự vui mừng trước sự đón tiếp của Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhân dịp ông tới Việt Nam để ký Bản ghi nhớ giữa Cục Địa chất Vương quốc... Đọc tiếp »

Rút ngắn thời gian thực hiện nhiều thủ tục về đất đai

Thứ tư, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Từ ngày 03/03/2017, khi Nghị định 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn thi hành luật Đất đai 2013 chính thức có hiệu lực thi hành, nhiều thủ tục đất đai sẽ rút ngắn thời gian giải quyết so với hiện nay. Cụ thể, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử... Đọc tiếp »