Tài NguyênLựa chọn, đề xuất các sự kiện ngành TN&MT năm 2018

Thứ năm, ngày 01 tháng 11 năm 2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản hướng dẫn gửi các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đề xuất các sự kiện tiêu biểu, điển hình của đơn vị, lĩnh vực năm 2018. Việc bình xét, công bố các sự kiện của Ngành hằng năm nhằm đánh... Đọc tiếp »

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Ngày 23/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Công văn số 5155/UBND-ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương,... Đọc tiếp »

Hà Nội: Những thay đổi mới trong cấp sổ đỏ

Thứ tư, ngày 24 tháng 10 năm 2018

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và một số tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất... Đọc tiếp »

Từ ngày 5/10/2018, cắt giảm hơn 60% điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực TNMT

Thứ năm, ngày 11 tháng 10 năm 2018

Ngày 5/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Nghị định này đã sửa đổi 11 nghị định có liên quan thuộc 06 lĩnh vực: đất đai, môi trường,... Đọc tiếp »

Mở rộng kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai

Thứ năm, ngày 11 tháng 10 năm 2018

Sau ba năm thực hiện thí điểm và triển khai mở rộng kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, tạo bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tăng cường hiệu quả quản... Đọc tiếp »

Kiểm tra, theo dõi, xử lý đối với 39 dự án bị chấm dứt hoạt động, vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn Thành phố

Thứ hai, ngày 08 tháng 10 năm 2018

Ngày 02/10/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 4677/UBND-ĐT về việc kiểm tra, theo dõi, xử lý đối với 39 dự án bị chấm dứt hoạt động, vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn Thành phố. Theo đó, việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư phải được thực hiện... Đọc tiếp »

Thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai

Thứ hai, ngày 08 tháng 10 năm 2018

Ngày 25/09/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Thông báo số 918/TB-UBND về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai. Theo đó, thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai đối với 80.048m2 đất do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 thuê tại thôn Đông Viên, xã Đông... Đọc tiếp »

Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Hà Nội

Thứ sáu, ngày 05 tháng 10 năm 2018

Ngày 02/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Quyết định số 5234/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Hà Nội. Theo Quyết định, Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch... Đọc tiếp »