Tài NguyênThành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài nguyên và môi trường

Thứ ba, ngày 18 tháng 04 năm 2017

Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 680/QĐ-BTNMT ngày 03/4/2017 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng Bộ TN&MT làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng là 01 Thứ trưởng. Các ủy viên là các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, chính sách, nhà... Đọc tiếp »

Bổ sung thành viên Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Thứ sáu, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Theo Quyết định số 437/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1673/QĐ-TTg ngày 8/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia vừa được ban hành, thành viên Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia được bổ sung thêm. Theo đó,... Đọc tiếp »

Ban hành một số quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ ba, ngày 11 tháng 04 năm 2017

Ngày 31/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND về ban hành một số quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền... Đọc tiếp »

Ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Thứ ba, ngày 11 tháng 04 năm 2017

Ngày 31/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt... Đọc tiếp »

Chế tài với khai thác cát trái phép

Thứ hai, ngày 10 tháng 04 năm 2017

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành quy định cụ thể hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi khai thác cát trái phép. Cụ thể, đối với hành vi khai thác cát, sỏi trên sông, hồ gây sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hồ phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng. Khi... Đọc tiếp »

Mức thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế

Thứ hai, ngày 10 tháng 04 năm 2017

Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao vừa được Chính phủ ban hành. Trong đó, việc xác định tiền sử dụng đất đối với các trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất... Đọc tiếp »

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT

Thứ sáu, ngày 07 tháng 04 năm 2017

Ngày 4/4/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04/03/2013 của Chính phủ. So với Nghị định số 21/2013/NĐ-CP,... Đọc tiếp »

Định hướng công tác tuyên truyền TN&MT năm 2017

Thứ sáu, ngày 07 tháng 04 năm 2017

Bộ TN&MT vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về định hướng công tác tuyên truyền TN&MT năm 2017. Năm 2017 có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội... Đọc tiếp »