Tài NguyênPhòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ sáu, ngày 18 tháng 08 năm 2017

Ngày 15/8/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 3972/UBND-KT phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, kiên quyết xử lý những trường... Đọc tiếp »

Hướng dẫn xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương

Thứ ba, ngày 15 tháng 08 năm 2017

Trong thời gian qua, việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) môi trường tại các địa phương vẫn còn bộc lộ một số bất cập do đặc thù về điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế, xã hội và yêu cầu quản lý,... của các địa phương có sự khác biệt, trong khi việc xây dựng QCKT của địa phương cũng chưa... Đọc tiếp »

Kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản

Thứ ba, ngày 15 tháng 08 năm 2017

Sáng ngày 10/8, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã có buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ về công bố quyết định kiểm tra thực hiện Kết luận thanh tra số 218/KL-TTCP ngày 23/01/2015 về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại buổi... Đọc tiếp »

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về bảo vệ và phát triển rừng

Thứ ba, ngày 15 tháng 08 năm 2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.   Nghị quyết nhằm tạo sự... Đọc tiếp »

Hoàn thiện chính sách pháp luật để quản lý tài nguyên nước bền vững

Thứ tư, ngày 09 tháng 08 năm 2017

15 năm qua, cùng với sự lớn mạnh, phát triển vượt bậc, Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ TN&MT) đã quản lý tốt nguồn nước và góp phần giúp cộng đồng xã hội hiểu tầm quan trọng của nguồn tài nguyên này. Nhìn lại chặng đường đã qua, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường trao đổi với ông Hoàng Văn Bẩy... Đọc tiếp »

Bảo đảm thực hiện Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước ngay khi có hiệu lực thi hành

Thứ tư, ngày 09 tháng 08 năm 2017

Để triển khai Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, ngày 4/8/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3972/BTNMT-TNN đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến... Đọc tiếp »

Dấu ấn chính sách pháp luật đất đai

Thứ hai, ngày 07 tháng 08 năm 2017

Hơn 10 năm trở lại đây, Luật Đất đai qua 2 lần sửa đổi, bổ sung và ban hành đã góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng đất có hiệu quả, đảm bảo quốc phòng và an ninh. Liên quan tới vấn đề này, Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Khuyến, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản... Đọc tiếp »

Công bố vùng bảo hộ vệ sinh lấy nước sinh hoạt

Thứ hai, ngày 07 tháng 08 năm 2017

- Công bố quyết định phế duyệt cùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với giếng khoan khai thác nước dưới đất của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội tại xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội- Công bố quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước dưới đất của công ty cổ phần... Đọc tiếp »