Tài NguyênĐẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về bảo vệ và phát triển rừng

Thứ ba, ngày 15 tháng 08 năm 2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.   Nghị quyết nhằm tạo sự... Đọc tiếp »

Hoàn thiện chính sách pháp luật để quản lý tài nguyên nước bền vững

Thứ tư, ngày 09 tháng 08 năm 2017

15 năm qua, cùng với sự lớn mạnh, phát triển vượt bậc, Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ TN&MT) đã quản lý tốt nguồn nước và góp phần giúp cộng đồng xã hội hiểu tầm quan trọng của nguồn tài nguyên này. Nhìn lại chặng đường đã qua, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường trao đổi với ông Hoàng Văn Bẩy... Đọc tiếp »

Bảo đảm thực hiện Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước ngay khi có hiệu lực thi hành

Thứ tư, ngày 09 tháng 08 năm 2017

Để triển khai Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, ngày 4/8/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3972/BTNMT-TNN đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến... Đọc tiếp »

Dấu ấn chính sách pháp luật đất đai

Thứ hai, ngày 07 tháng 08 năm 2017

Hơn 10 năm trở lại đây, Luật Đất đai qua 2 lần sửa đổi, bổ sung và ban hành đã góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng đất có hiệu quả, đảm bảo quốc phòng và an ninh. Liên quan tới vấn đề này, Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Khuyến, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản... Đọc tiếp »

Công bố vùng bảo hộ vệ sinh lấy nước sinh hoạt

Thứ hai, ngày 07 tháng 08 năm 2017

- Công bố quyết định Phê duyệt vùng bảo hộ về sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với giếng khoan khai thác nước dưới đất cho Xí nghiệp phụ tùng thuộc Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh tại thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội- Công bố quyết định số 6545/QĐ - UBND ngày 19/9/2017 phê duyệt... Đọc tiếp »

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Thông tư quy định kỹ thuật lập chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ"

Thứ hai, ngày 31 tháng 07 năm 2017

Nhằm triển khai Luật tài Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc... Đọc tiếp »

Tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn việc khai thác, kinh doanh cát, sỏi trái phép

Thứ tư, ngày 26 tháng 07 năm 2017

Ngày 25/7, Văn phòng Chính phủ đã ban hành thông báo số 325/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi.   Để khắc phục những bất cập, hạn... Đọc tiếp »

Đề xuất sửa đổi chính sách thuế, phí khoáng sản

Thứ tư, ngày 26 tháng 07 năm 2017

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chính sách thuế, phí đối với tài nguyên khoáng sản. Phó Thủ tướng yêu cầu việc sửa đổi, bổ sung chính sách trên phải bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 2-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính... Đọc tiếp »