Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (để thực hiện dự án đầu tư) xây dựng nhà ở thấp tầng để bán đối với 26 thửa đất (diện tích 5.610.8m2 đất) tại khu nhà ở để bán Quang Minh- Vinaconex2, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Đọc tiếp »