Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại ô quy hoạch TT4 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Đọc tiếp »