HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ) XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN CAO CẤP ĐỐI VỚI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CCKV THUỘC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI KIM VĂN - KIM LŨ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Đọc tiếp »