HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG CỦA 06 THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH CÔNG ÍCH ĐỂ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BIÊN GIANG, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Đọc tiếp »