Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã nghiêm túc triển khai áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên, số lượng công dân đến thực hiện TTHC liên quan đến đăng ký giao... Đọc tiếp »

Ngày 31/12/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 30/2019/UBND - QĐ Quyết định về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố áp dụng từ ngày 01/1/2020 đến 31/12/2024. Chi tiết Quy định và bảng giá các loại đất tại fie đính kèm: Quy định và bảng giá các loại đất trên... Đọc tiếp »

Thực hiện Luật tiếp công dân và Quy chế tiếp công dân. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở năm 2020 cụ thể tại fie đính kèm: Lịch tiếp công dân năm 2020 của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Đọc tiếp »

Ngày 11/12, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành công văn số 687 - CV/ĐUS về tuyên truyền và tổ chức hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội. Yêu cầu các phòng, đơn vị tuyên truyền, phổ biến, rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động tại Phòng, đơn... Đọc tiếp »

Từ ngày 15/10/2019, Tên miền chính thức của trang cổng thông tin điện từ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là: http://sotnmt.hanoi.gov.vn/ .Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết để tiện khai thác, sử dụng trong quá trình truy cập trang cổng thông tin. Đọc tiếp »

Ngày 11/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành công văn số 8478/STMT - VP về việc hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức năm 2019. Theo đó, các thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019 hoàn thiện hồ sơ, nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong giờ hành... Đọc tiếp »