Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhận được văn bản số 55/CV-BĐT307 của Ban Đầu tư và Xây dựng 307 Về việc Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng Khu đầu làng thuộc Khu các làng dân tộc, làng Văn hóa –... Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhận được văn bản số 32/2022/CV-ĐT của Công ty TNHH MTV Vinaconex đầu tư Về việc Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Sơn Đông.  Thực... Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhận được văn bản số 115/UBND của UBND xã Kim Chung (huyện Đông Anh) Về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng trung tâm thể dục thể thao kết hợp bãi đỗ xe xã Kim Chung trên trang thông tin điện tử. Thực hiện Khoản... Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhận được văn bản số 467/TTQĐ-QLPTQĐ của Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Đông Anh Về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: Xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất NO-16 xã Vân Hà, huyện Đông Anh. Thực hiện Khoản... Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhận được văn bản số 357-CV của Công ty TNHH Thành phố Công nghệ xanh Hà Nội Về việc  lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án "Thành phố Công nghệ Xanh Hà Nội” trên trang thông tin điện tử. Thực hiện Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo... Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhận được văn bản số 466/TTQĐ-QLPTQĐ của Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Đông Anh Về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất NO-15 xã Vân Hà, huyện Đông Anh trên trang thông... Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhận được văn bản số 1187/2022/BQL-CV của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam về việc Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng công trình thương mại, dịch vụ,... Đọc tiếp »