Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Quảng Phú Cầu, xã Trường Thịnh, xã Tảo Dương Văn, xã Lưu Hoàng, xã Đội Bình, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Đọc tiếp »