HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở THẤP TẦNG TẠI CÁC THỬA TT1-24, TT1-25, TT1-29, TT1-30 LÔ TT1 KHU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TỨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Đọc tiếp »