THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Thứ sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU TRẠM CÔNG AN MIẾU MÔN CŨ, XÃ TRẦN PHÚ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU BỜ LA DƯỚI THÔN HẠ, XÃ HỒNG PHONG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO THÔN HẠ, XÃ HỒNG PHONG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI: ĐG 10 XÃ THẠCH THÁN; HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI: ĐG 32/2016 GỐC GẠO, XÃ NGỌC MỸ HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI: KHU X17 THÔN VĂN QUANG,  XÃ NGHĨA HƯƠNG; HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU DƯ DỤ 1 THÔN DƯ DỤ, XÃ THANH THÙY, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
--------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU MẢ CỐ (X7), XÃ THẠCH XÁ, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU DƯ DỤ 2 THÔN DƯ DỤ, XÃ THANH THÙY, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
----------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 45 THỬA ĐẤT TẠI LÔ ĐG 04, KHU ĐẤU GIÁ NGÕ CỔNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THÔNG BÁO SỐ 05/TB-TTPTQĐ CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN THƯỜNG TÍN, HUYỆN THƯỜNG TÍN, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU XỨ ĐỒNG DÀI I, KHU XỨ ĐỒNG DÀI II, XÃ HÒA XÁ, HUYỆN ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI
------- 
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THÔN TRẦN ĐĂNG, XÃ HOA SƠN; KHU AO LÒ VÔI THÔN BẶT NGÕ, KHU AO CÁC CỤ, AO ÔNG TIÊU, THÔN VŨ NGOẠI , XÃ LIÊN BẠT, THÔN HẬU XÁ, XÃ PHƯƠNG TÚ; THÔN ĐÀO XÁ, XÃ ĐÔNG LỖ; HUYỆN ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI

---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI THÔN ĐẠI BẰNG, XÃ NGUYÊN KHÊ, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI 15 THỬA  ĐẤT THUỘC ĐIỂM X5, X6 TẠI THÔN ẤP 1 VÀ KHU GỐC MÈO, THÔN TRUNG HẬU ĐÔNG, XÃ TIỀN PHONG, HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI
------
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở: ĐG O2 THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT TRONG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN TẠI ĐIỂM X2, THÔN THÁI BÌNH, XÃ MAI LÂM, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT TRONG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN TẠI THÔN KÍNH NỖ, XÃ UY NỖ, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI
------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI XÃ TÔ HIỆU, HUYỆN THƯỜNG TÍN, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN: HÒA BÌNH, CHƯƠNG DƯƠNG, TÂN MINH, VĂN BÌNH VÀ THỊ TRẤN THƯỜNG TÍN, HUYỆN THƯỜNG TÍN, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC THỬA ĐẤT NHỎ, KẸT XÃ DƯƠNG QUANG, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT TẠI ĐIỂM X3, THÔN THƯỢNG PHÚC, XÃ BẮC HỒNG, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT, ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ TẠI ĐIỂM X3, THÔN NHÌ, XÃ VÂN NỘI HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X3, THÔN CỔ MIẾU, XÃ THỤY LÂM, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI
-------
THÔNG  BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO BÀ HÒA, THÔN PHONG TRIỀU; KHU AO CỬA MIẾU THÔN NAM QUẤT, XÃ NAM TRIỀU, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI: KHU X34, XÃ PHÙNG XÁ, VÀ KHU ĐỒNG NGÀ, XÃ HƯƠNG NGẢI, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 01 THỬA ĐẤT KHU ĐỒNG THỨ 8 XÃ VÂN PHÚC, 29 THỬA ĐẤT KHU X2, XÃ TRẠCH MỸ LỘC, HUYỆN PHÚC THỌ, TP HÀ NỘI

Chi tiết hồ sơ đấu giá

--------- 
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÔN QUẾ SƠN, XÃ TÂN ƯỚC, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐỐI VỚI 07 THỬA ĐẤT THUỘC LÔ ĐẤT CT1 (NAY LÀ TT1), KHU TÁI ĐỊNH CƯ TẬP TRUNG KIỀU MAI, PHƯỜNG PHÚC DIỄN, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT KHU ĐẤT KẸT PHƯỜNG LIÊN MẠC, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU RỘC GIỮA, THÔN ĐẠO NGẠN, XÃ HỢP ĐỒNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU GỐC ĐỀ, THÔN TRUNG, XÃ HỒNG PHONG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU VŨ LÂM, THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI

--------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÔN THIÊN ĐÔNG, XÃ MỸ HƯNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU X34 XÃ PHÙNG XÁ VÀ KHU ĐỒNG NGÀ, XÃ HƯƠNG NGẢI, HUYỆN THẠCH THẤT

----------  
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU GÒ SÀO (GIAI ĐOẠN 2 ), THÔN THANH LŨNG, XÃ TIÊN PHONG, HUYỆN BA VÌ , TP HÀ NỘI

----------


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 10 THỬA ĐẤT THUỘC KHU X1, X3, TẠI THÔN YÊN BÀI, XÃ TỰ LẬP, HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 42 THỬA ĐẤT KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẠM BƠM TIÊU YÊN NGHĨA XÃ ĐÔNG LA VÀ 10 THỬA ĐẤT KHU CỬA KHO XÃ ĐÔNG LA, HUYỆN HOÀI ĐỨC, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU CHÙA QUANG LÃNG, THÔNG QUANG LÃNG, XÃ QUANG LÃNG, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
------------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU CẮT CHÉO TỜ GIẤY THÔN NGỌ, XÃ CHUYÊN MỸ, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO VÔI, THÔN TRÌNH VIÊN; KHU AO REN THÔN LƯU XÁ, XÃ PHÚ TÚC, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU D VÀ E – ĐG 02 THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÔN HOÀNG TRUNG, XÃ HỒNG DƯƠNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
----------- 
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU BỜ ĐẮP THÔN THƯỢNG THANH, XÃ THANH CAO, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÔN THIÊN ĐÔNG, XÃ MỸ HƯNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐÌNH QUẢNG, THÔN PHƯỢNG MỸ , XÃ MỸ HƯNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐẤT DỊCH VỤ XÃ NGHĨA HƯƠNG VÀ XÃ YÊN SƠN, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI THÔN THIẾT ÚNG, THÔN THIẾT BÌNH XÃ VÂN HÀ; THÔN NGỌC LÔI, XÃ DỤC TÚ VÀ THÔN LƯƠNG NỖ, XÃ TIÊN DƯƠNG, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 14 THỬA ĐẤT TẠI TỔ DÂN PHỐ SỐ 5 THỊ TRẤN CHI ĐÔNG, VÀ KHU AO ĐẤU, THÔN TRÁNG VIỆT, XÃ TRÁNG VIỆT, HUYỆN MÊ LINH, HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 68 THỬA ĐẤT KHU CỔNG ĐÔNG XÃ ĐẮC SỞ; 10 THỬA ĐẤT VỊ TRÍ X3 XÃ ĐẮC SỞ VÀ 01 THỬA ĐẤT KHU CHÉO ĐƯỜNG TÀU XÃ LA PHÙ, HUYỆN HOÀI ĐỨC, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 16 THỬA THUỘC KHU ĐẤU GIÁ MAN RỘM, XÃ PHỤNG THƯỢNG, HUYỆN PHÚC THỌ, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU MỒ TÂN, XÃ ĐAN PHƯỢNG, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐG X17, THÔN VĂN QUANG, XÃ NGHĨA HƯƠNG, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐG 06 THÔN 5, XÃ PHÙ CÁT, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ) XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG KHÁCH SẠN CAO CẤP TẠI Ô ĐẤT CÓ KÝ HIỆU CCKV THUỘC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI KIM VĂN – KIM LŨ PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI
---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU DỘC SẠM, THÔN LƯƠNG CHÂU, XÃ TIÊN DƯỢC, HUYỆN SÓC SƠN, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU SÂN KHO TRONG, XÃ NAM PHƯƠNG TIẾN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU CẠNH NHÀ VĂN HÓA THÔN AN VỌNG, XÃ HOÀNG DIỆU, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THÔN TRẦN ĐĂNG, XÃ HOA SƠN; THÔN HẬU XÁ, XÃ PHƯƠNG TÚ VÀ THÔN ĐÀO XÁ XÃ ĐÔNG LỖ, HUYỆN ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ LỆ CHI, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ KIM LAN, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ NINH HIỆP, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC THỬA ĐẤT NHỎ, KẸT XÃ KIM SƠN, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI 
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC THỬA ĐẤT NHỎ, KẸT XÃ DƯƠNG XÁ, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC THỬA ĐẤT NHỎ, KẸT XÃ PHÚ THỊ, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI 
--------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ) TẠI CÁC PHƯỜNG GIA THỤY, GIANG BIÊN, BỒ ĐỀ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI


---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT KHU ĐỒNG CHỢ, XÃ ĐỒNG THÁI, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ LỆ CHI, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ DƯƠNG QUANG, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ ĐÔNG DƯ, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU AO LÒ VÔI, THÔN BẶT NGÕ, AO CÁC CỤ, THÔN VŨ NGOẠI, XÃ LIÊN BẠT, KHU NHÀ TRẺ ĐỘI 4, THÔN PHÙ LƯU THƯỢNG, KHU ĐỒNG MỐI SÂU, THÔN PHÙ LƯU HẠ VÀ KHU TRẠM BƠM 311, THỊ TRẤN VÂN ĐÌNH, HUYỆN ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU BÃI QUAY, THÔN HẠ, XÃ VĂN HOÀNG, HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 33 THỬA ĐẤT KHU ĐẤU GIÁ X2, XÃ TRẠCH MỸ LỘC HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH  PHỐ HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 09 THỬA ĐẤT THUỘC KHU THỨ 8 XÃ VÂN PHÚC VÀ 57 THỬA THUỘC KHU HỒ VÂN XÃ CẨM ĐÌNH, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH  PHỐ HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ) XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG Ô ĐẤT KÝ HIỆU NC6 THUỘC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU BƯƠU, XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU 3 THÔN AN MỸ, XÃ ĐẠI THẮNG, HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 24 THỬA ĐẤT TẠI KHU SAU ĐỒNG, THÔN THANH LƯƠNG, XÃ BÍCH HÒA, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 10 THỬA ĐẤT TẠI THÔN HOÀNG TRUNG, XÃ HỒNG DƯƠNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 31 THỬA ĐẤT TẠI KHU BỜ ĐẮP, THÔN THƯỢNG THANH, XÃ THANH CAO, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 25 THỬA ĐẮT TẠI KHU ĐẤU GIA QUANG LÃM, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  TẠI Ô ĐẤT TT3 KHU NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI PHƯỜNG CỔ NHUẾ 2, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU NHÀ MẪU GIÁO CŨ, KHU AO CỬA GIAO THÔNG, THÔN TRI THỦY, XÃ TRI THỦY, HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO BỞ NÙNG, THÔN TRI CHỈ, XÃ TRI TRUNG, HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU C VÀ KHU G – DG 02 THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU VŨ LÂM, THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI  
---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở  THUỘC CÁC LÔ ĐG 01, ĐG 02, ĐG 07, ĐG 08, ĐG 09, ĐG 10 KHU LỖ ĐÒNG – BỒ CÓC, XÃ ĐẠI ĐỒNG, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THUỘC KHU GÒ CHÓI, XÃ TIẾN XUÂN, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ XÁC THƯỢNG, XÃ LIÊN HIỆP, HUYỆN PHÚC THỌ, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC THỬA ĐẤT XÃ PHÙ ĐỔNG, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI

BẢN VẼ QUY HOẠCH CÁC THỬA ĐẤT XÃ PHÙ ĐỔNG, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
------------
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Tứ Hiệp – Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
------------ 

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

------------
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
------------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ ĐỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 13 THỬA ĐẤT THUỘC KHU X1, X3 TẠI THÔN YÊN BÀI, XÃ TỰ LẬP, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

------------- 
THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ VÀ KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN TRẠM BƠM TIÊU YÊN NGHĨA, XÃ ĐÔNG LA, HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------ 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ) TẠI CÁC PHƯỜNG GIA THỤY, GIANG BIÊN, BỒ ĐỀ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI
--------------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG BÃI ĐỖ XE TẠI PHƯỜNG GIANG BIÊN, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI
------------ 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG VƯỜN HOA CÂY XANH  TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU E.1/DS PHƯỜNG GIA THỤY, QUẬN LONG BIÊN (PHẦN ĐẤT DỊCH VỤ CÂY XĂNG)

 

THÔNG BÁO VỀ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC XUÂN KHANH, PHƯỜNG XUÂN KHANH, THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------------

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ KIM SƠN, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ TRUNG MÀU, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC THỬA ĐẤT NHỎ, KẸT XÃ DƯƠNG XÁ, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, QUẬN CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI


------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐỐNG SÀNH, XÃ KIM CHUNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, TP HÀ NỘI


-------------

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÔN ĐỒNG PHỐ, THÔN ĐẠI NGHIỆP, THÔN GIA PHÚ, THÔN ĐỒNG CẢ XÃ TÂN DÂN, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

 -------------

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÔN HẠ, THÔN TRUNG, THÔN NỘI, THÔN THƯỢNG XÃ VĂN HOÀNG, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

 


------------

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÔN THỌ, THÔN THƯỢNG XÃ CHUYÊN MỸ HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

 


---------
THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÔN DUYÊN TRANG, XÃ HỒNG THÁI, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI


--------- 

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ X8 THỊ TRẤN PHÚC THỌ, HUYỆN PHÚC THỌ

---------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỬA F22, XÃ ĐẠI THỊNH, HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐỒNG CỬA AO, THÔN CƯ AN, XÃ TAM ĐỒNG, HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI
----------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐỒNG BÃI KHUỐC , THÔN VĂN LÔI, XÃ TAM ĐỒNG, HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI

------------
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THÔNG BÁO SỐ 13/TB-PTQĐ  VÀ THÔNG BÁO SỐ 14 – PTQĐ NGÀY 19/4/2017 CỦA CHI NHÁNH PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THƯỜNG TÍN
------------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH BẮC NAM, THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÔN CẤN THƯỢNG, XÃ CẤN HỮU, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐẤT DỊCH VỤ XÃ YÊN SƠN THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI XÓM ĐƯỜNG, XÃ ĐẠI YÊN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI
________


THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI: ĐG 16/2016  THÔN CẤN THƯỢNG XÃ CẤN HỮU, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI

--------------
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT: KHU ĐẤT DỊCH VỤ XÃ NGHĨA HƯƠNG, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI
--------------
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐẤT ĐG 23/2016 ĐỒNG GIAI, ĐG 02 – TN THÔN LIÊN TRÌ, XÃ TUYẾT NGHĨA, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI
--------------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 02 LÔ ĐẤT GỒM 46 THỬA ĐẤT THUỘC DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VỊ TRÍ X4 KHU CỬA KHO, THÔN ĐỒNG NHÂN, XÃ ĐÔNG LA, HUYỆN HOÀI ĐỨC 
---------------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO LÒ VÔI THÔN BẬT NGÔ XÃ LIÊN BẠT; KHU NHÀ TRẺ ĐỘI 4, ĐỘI 7 THÔN PHÙ LƯU THƯỢNG VÀ KHU ĐỐNG MỐI SÂU THÔN PHÙ LƯU HẠ, XÃ PHÙ LƯU, HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÔN HẬU XÁ, XÃ PHƯƠNG TÚ, VÀ AO SAU LÀNG THÔN ĐINH XUYÊN XÃ HÒA NAM, HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-----------------  

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI HAI XÃ TÂN MINH, VĂN BÌNH, HUYỆN THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI

------------------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI CÁC XÃ: TỰ NHIÊN, NINH SỞ, DŨNG TIẾN, CHƯƠNG DƯƠNG, THỊ  TRẤN THƯỜNG TÍN, HUYỆN THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI
-----------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI THỊ TRẤN TRÂU QUỲ, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

 -------------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ DƯƠNG QUANG, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

 ---------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ ĐÔNG DƯ, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

 ---------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT LÀNG NGHỀ THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CỤM SẢN XUẤT LÀNG NGHỀ TẬP TRUNG XÃ KIÊU KỴ, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

------------


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG  ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT TẠI ĐIỂM X5 KHU MA VŨ, THÔN TRUNG, XÃ VIỆT HÙNG, HUYỆN ĐÔNG ANH
_________ 


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG  ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT TẠI KHU ĐẤT X2 THÔN LƯƠNG NỖ, XÃ TIÊN DƯƠNG, HUYỆN ĐÔNG ANH


------------------------- 
   

 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU D VÀ E – ĐG 02 THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

------------------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU C VÀ KHU G – ĐG 02 THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-------------------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI THÔN LIÊN TRÌ, XÃ TUYẾT NGHĨA 
------------------------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐG 19 THÔN BÁI NGOẠI, XÃ LIỆP TUYẾT, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------------THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐẤT DỊCH VỤ XÃ YÊN SƠN, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-
-----------------------

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 13 THỬA ĐẤT TỪ L01 ĐẾN L13 THUỘC VỊ TRÍ 01 VÀ 46 THỬA TỪ L04 ĐẾN L49 THUỘC VỊ TRÍ 02 KHU ĐẤU GIÁ HỒ VÂN, XÃ CẨM ĐÌNH, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI-------------------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 10 THỬA ĐẤT TẠI CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ LK19a, LK19b, X7,P, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI; KHU ĐẤT DỊCH VỤ (ĐẤT Ở) PHƯỜNG PHÚ LA VÀ 01 THỬA ĐẤT KHU ĐẤU GIÁ VĂN CHỈ, PHƯỜNG ĐỒNG MAI, QUẬN HÀ ĐÔNG


-
------------------------THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 35 THỬA ĐẤT TẠI KHU BỜ ĐẮP, THÔN THƯỢNG THANH, XÃ THANH CAO, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI

Chi tiết Hồ sơ đấu giá 
-
------------------------ 

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 14 THỬA ĐẤT TẠI THÔNG HOÀNG TRUNG, XÃ HỒNG DƯƠNG, HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi tiết hồ sơ đấu giá
------------------------- 

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 46 THỬA ĐẤT TẠI KHU SAU ĐỒNG, THÔN THANH LƯƠNG, XÃ BÍCH HÒA, HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi tiết hồ sơ đấu giá
---------------------------

Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đất đấu giá Xứ đồng thứ 8, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

------------------------THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở  TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ AO SÂN MỚI XÃ HIỆP THUẬN VÀ KHU X20 XÃ PHỤNG THƯỢNG, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------- 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI : ĐG 03.BS (14) THÔN KHÁNH TÂN, XÃ SÀI SƠN VÀ ĐG 15 KHU MIỄU THẢO , THÔN SƠN TRUNG, XÃ YÊN SƠN, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------------

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC XUÂN KHANH, PHƯỜNG XUÂN KHANH, THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

------------------

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI LÔ TT 9, TT 10 KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐỒNG CẦU LỌC XÃ NGỌC TẢO HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------------------------

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU A – DG02 THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-
------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI LÔ TT 15, TT 16 KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐỒNG CẦU LỌC XÃ NGỌC TẢO HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------------------

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ : DG 02 – TN, THÔN LIÊN TRÌ XÃ TUYẾT NGHĨA HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-
-----------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC LÔ TT13, TT14 KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐỒNG CẦU LỌC XÃ NGỌC TẢO HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-
---------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X5, KHU MA VŨ, THÔN TRUNG XÃ VIỆT HÙNG HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI-
----------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ) XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN CAO CẤP TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CCKV THUỘC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI KIM VĂN – KIM LŨ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI ------------------- 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ AO SÂN MỚI XÃ HIỆP THUẬN VÀ KHU X9, X20 XÃ PHỤNG THƯỢNG, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI-------------------- 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ LỆ CHI, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

-------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ PHÙ ĐỔNG, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI-------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI KHU ĐẤT X10, THÔN TRUNG OAI; X2 THÔN LƯƠNG NỖ, XÃ TIÊN DƯƠNG  HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-------------------------
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI KHU ĐẤT X22 ĐẠI ĐỒNG XÃ ĐẠI MẠCH, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-------------------------
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X3, THÔN NHÌ, XÃ VÂN NỘI; THÔN LÝ NHÂN 2, XÃ DỤC TÚ, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

---------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (LÀM NHÀ Ở CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN) ĐỐI VỚI 21 THỬA ĐẤT THUỘC Ô ĐẤT TT3 KHU NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI PHƯỜNG CỔ NHUẾ 2, QUẬN  BẮC TỪ LIÊM-------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ AO SÂN MỚI, XÃ HIỆP THUẬN, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 


THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ X9, X20 XÃ PHỤNG THƯỢNG, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


------------------------
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X1, THÔN ĐỒNG, XÃ NGUYÊN KHÊ, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


------------------------  


THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI THÔN DỤC TÚ, XÃ DỤC TÚ; THÔN ĐỒNG DẦU, XÃ DỤC TÚ; THÔN THIẾT ÚNG, XÃ VÂN HÀ; ĐIỂM X1, THÔN ĐÔNG, XÃ TÀM XÁ; ĐIỂM X2, THÔN THÁI BÌNH, XÃ MAI LÂM, HUYỆN ĐÔNG ANH


-----------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ SÂN VẬN ĐỘNG CŨ THỊ TRẤN PHÚC THỌ, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤU GIÁ KHU HỒ VÂN, XÃ CẨM ĐÌNH, HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI


------------------------ 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH BẮC – NAM, THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


---------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X5, KHU MA VŨ, THÔN TRUNG, XÃ VIỆT HÙNG, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI--------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ X3, XỨ PHÙ LƯU, XÃ SEN CHIỂU, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ AO SÂN MỚI XÃ HIỆP THUẬN, HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI


---------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VỊ TRÍ THỬA ĐẤT TẠI CÁC XÃ: VĂN PHÚ, NINH SỞ, VÂN TẢO, DŨNG TIẾN, HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XEN KẸT TẠI THÔN CỔ MIẾU, XÃ THỤY LÂM, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-------------------------


THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 18 THỬA ĐẤT TẠI PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG

-------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 23 THỬA ĐẤT THUỘC NHÓM 2,3,4, LÔ A, B, C, KHU TÁI ĐỊNH CƯ LK19A, LK 19B, X7, P, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, VÀ 01 THỬA ĐẤT KHU TÁI ĐỊNH CƯ KIẾN HƯNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG

 

 ----------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT  ĐẤU GIÁ CỔNG NỘI XÃ TAM HIỆP, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT  ĐẤU GIÁ ĐG 01.2 (X6) THÔN NGỌC PHÚC, XÃ NGỌC LIỆP VÀ ĐG 19 THÔN BÁI NGOẠI, XÃ LIỆP TUYẾT, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO XÓM TÂY CHỢ DỰC, THÔN PHƯỢNG VŨ, XÃ PHƯỢNG DỰC, HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT  ĐẤU GIÁ ĐG 01 PHƯỢNG CÁCH, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (LÀM NHÀ Ở CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN) ĐỐI VỚI 21 THỬA ĐẤT THUỘC Ô ĐẤT TT3 KHU NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI PHƯỜNG CỔ NHUẾ 2, QUẬN BẮC TỪ LIÊMTHÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT  ĐẤU GIÁ ĐG 01 (X8), XÃ ĐÔNG YÊN VÀ ĐG X17 THÔN VĂN QUANG, XÃ NGHĨA HƯƠNG, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 43 THỬA ĐẤT THUỘC NHÓM 3, 4, 5 LÔ A, B, G THUỘC KHU TÁI ĐỊNH CƯ LK19A, LK19B, X7, P, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, VÀ 02 THỬA KHU TÁI ĐỊNH CƯ KIẾN HƯNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘITHÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC XÃ: NINH SỞ, VÂN TẢO, DŨNG TIẾN, CHƯƠNG DƯƠNG, VẠN ĐIỂM HUYỆN THƯỜNG TÍN

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ỞTẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ X10, X11, X12 XÃ NGỌC TẢO HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÔNG BÁO BÁN HỒ SƠ MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

THÔNG BÁO BÁN HỒ SƠ MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


THÔNG BÁO BÁN HỒ SƠ MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

THÔNG BÁO BÁN HỒ SƠ MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TẠI CÁC XÃ THỐNG NHẤT, CHƯƠNG DƯƠNG, DUYÊN THÁI, QUẤT ĐỘNG, VẠN ĐIỂM, TỰ NHIÊN)

 

 THÔNG BÁO BÁN HỒ SƠ MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU CỤM 9, THÔN TIÊN TÂN, XÃ HỒNG HÀ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CÁC THỬA ĐẤT  TẠI XÃ: NINH SỞ, HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC XÃ: VÂN TẢO, LIÊN PHƯƠNG, DŨNG TIẾN, HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CÁC THỬA ĐẤT TẠI XÃ VĂN PHÚ, HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 03 THỬA ĐẤT THUỘC LÔ E, KHU X3 NGÕ 24 PHỐ PHAN VĂN TRƯỜNG, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Tin bài liên quan