Xử lý nghiêm những trường hợp “bảo kê” trong khai thác trái phép cát, sỏi trên sông, cửa biển

Thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 2015
 Ngày 6/11, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 357/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển.
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại trong xử lý vi phạm pháp luật đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Khoáng sản và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nhận thức đầy đủ tính chất, hậu quả nghiêm trọng của hoạt động khai thác trái phép cát, sỏi để xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần tập trung chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn.
Thường xuyên rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp “bảo kê”, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm; động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi công vụ.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về hậu quả tác hại của hoạt động khai thác, kinh doanh, xuất khẩu trái phép cát, sỏi trên sông và cửa biển. Các Bộ: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương lập “đường dây nóng” để tiếp nhận tin báo, tố giác về vi phạm pháp  luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Lập và tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi, quy hoạch các bến bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn. Khẩn trương rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân đang có hoạt động nạo vét luồng lạch, khai thác, mở bến bãi tập kết cát, sỏi, đình chỉ, xử lý nghiêm những trường hợp hoạt động trái phép trong tháng 12/2015; đồng thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép. Nơi nào để tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi phức tạp kéo dài thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và Công an địa phương phải chịu trách nhiệm.
Nghiên cứu, khảo sát xây dựng khu vực tạm giữ phương tiện đường thủy để phục vụ công tác xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi.
Hoàng Ngân,( 10/11/2015, http://hanoi.gov.vn/)

 

Tin bài liên quan