Hướng dẫn cấp sổ đỏ cho người mua nhà dự án

29/01/2015
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Xét đề nghị của Bộ TN&MT và ý kiến của các Bộ Xây dựng, Tài chính, Tư pháp cùng UBND TP Hà Nội về báo cáo kết quả cấp sổ đỏ cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ TN&MT hướng dẫn UBND TP Hà Nội thực hiện việc cấp sổ đỏ cho người mua nhà dự án.
Theo đó, việc cấp sổ đỏ cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 327/TB-VPCP ngày 22/8/2013. Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp số liệu, làm rõ những vấn đề bất cập trong chính sách về việc mua bán nhà ở bằng hình thức hợp đồng ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn ảnh hưởng đến việc cấp sổ đỏ cho người dân, trên cơ sở đó thống nhất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Hồng Thái,( 27/01/2015, http://ktdt.vn/)