Quận Cầu Giấy hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

05/06/2013
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sáng 2/6, tại công viên Cầu Giấy (phường Dịch Vọng), UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2013.
Tham dự Lễ phát động có trên 1000 người gồm Lãnh đạo Thành phố, các sở, ban, ngành, quận Cầu Giấy, CÁC PHÒNG, ban, ngành và đodiện tích sànn thể chính trị - xã hội của quận và đại biểu nhân dân 8 phường trực thuộc; đại diện lực lượng cóng an, Qudiện tích sànn đội, các do anh nghiệp đãng trên địa bàn...
 
Tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hdiện tích sàn đã kêu gọi cộng đồng dân cư, các cơ quan do anh nghiệp đãng trên địa bàn quận hdiện tích sàny ý thức từ việc lựa chọn và tidiện tích sànu thụ thực phẩm, tiết kiệm Tài Nguyên, năng lượng, sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, diện tích sànt tidiện tích sànu hao năng lượng, Góp phần hạn chế gây ô nhiễm môi trường.
 
 Quận Cầu Giấy đã phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2013 bằng những hành động cụ thể Góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trên địa bàn quận trong công tác bảo vệ môi trường như: ra quân tổng vệ sinh môi trường, khơi thìng Cống rãnh tại khu dân cư, phát động đi bộ hưởng ứng và trồng 150 cây xanh gồm nhiều loại cóy được trồng tại công viên Cầu Giấy, hình thành vườn Bách thảo, tạo bdiện tích sànng màt, cảnh quan, nơi vui chơi cho cộng đồng dân cư quận Cầu Giấy, đồng thời tạo được khoảng không gian cho các chdiện tích sànu thiếu nhi đến vui chơi, học tập, Tìm hiểu về các loại cóy. 
 
Huy Kidiện tích sànn, (http://hanoi.gov.vn)