Trung tâm CNTT Tài Nguyên Môi Trường

Thứ hai, ngày 17 tháng 09 năm 2012
Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 819/QĐ-UBND, ngày 18/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội.

Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Tây và Bộ phận Thông tin Lưu trữ thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (cũ).
Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại: số 18 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Vị trí và chức năng
Vị trí: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật.
 
Chức năng: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội có chức năng thu thập, cung cấp thông tin về tài nguyên và môi trường phục vụ công tác quản lý và nhu cầu cần khai thác của các cá nhân và tổ chức theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố.
 
Nhiệm vụ và quyền hạn:
Trung tâm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy định của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Quyết định 819
Quyết định 124 

Tin bài liên quan