Sơ đồ tổ chức

Thứ hai, ngày 17 tháng 09 năm 2012

Lãnh đạo Sở:

 

- Giám đốc Nguyễn Trọng Đông     

- Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Nghĩa                        

- Phó Giám đốc Nguyễn Minh Mười

- Phó Giám đốc Lê Tuấn Định  
 
- Phó Giám đốc Bùi Duy Cường      

 

Các phòng :- Văn phòng Sở

- Thanh tra Sở

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

- Phòng Tài nguyên nước

- Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

- Phòng Khoáng sảnĐơn vị quản lý hành chính trực thuộc Sở


- Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội

 
- Chi cục Quản lý đất đai


Các đơn vị trực thuộc Sở

 

- Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội

- Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Hà Nội

- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Hà Nội

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội 

Tin bài liên quan