Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ ba

26/04/2023
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 3/4, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 19/QĐ-BCĐ về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ ba, năm 2023 thành phố Hà Nội
Theo quyết định, Ban Tổ chức gồm 8 thành viên, trong đó, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy  là Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 Thành phố Hà Nội; đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy là Phó Trưởng ban.
 
Ban Tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ: Giúp Ban Chỉ đạo cuộc thi tổ chức triển khai cuộc thi bảo đảm phát động sâu rộng, bài bản, chất lượng, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham gia dự thi. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, đặc biệt đối với những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu tạo hiệu ứng lan truyền trong toàn xã hội. Lựa chọn thành viên Ban Giám khảo, tổ chức chấm thi công tâm, khách quan; lựa chọn những tác phẩm xuất sắc gửi đi dự thi cấp Trung ương.
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan liên quan và các đồng chí có tên tại quyết định này chịu trách nhiệm thi hành.