Có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp hoạt động khai thác trái phép

13/04/2023
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 31/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 3/2/2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TƯ ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Kế hoạch gồm 3 nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Thành phố để triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về khoáng sản; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên địa chất, khoáng sản. Đáng chú ý, Thành phố sẽ hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trong đó có xây dựng phương án bảo vệ, sử dụng tài nguyên khoáng sản); ưu tiên cấp phép khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường cho xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, nhất là đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
 
Cùng với đó, tập trung thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Thành phố; tổ chức ngay đấu giá khoáng sản đối với các mỏ đã hoàn thành phê duyệt trữ lượng. Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ cấp phép; ưu tiên cấp phép dự án khai thác khoáng sản cho tổ chức, doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại gắn với địa chỉ sử dụng khoáng sản.
Thành phố cũng tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp hoạt động khai thác trái phép; thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, yêu cầu thực hiện dự án cải tạo phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ đối với các mỏ khai thác khoáng sản không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung đối với danh mục các bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa. Đồng thời, Thành phố sẽ chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng khoáng sản và các hoạt động liên quan đến địa chất khoáng sản; tăng cường tổ chức đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, sai phép; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là hành vi lợi dụng đầu cơ, tích trữ, nâng giá trị, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân.