Quyết định về phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2022

24/09/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Quyết định về phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2022
Chi tiết quyết định