Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị Quyết lần thứ 5 BCH TW Đảng khoá XIII và Nghị Quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị

19/09/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Chiều ngày 16/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chứcHội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị Quyết lần thứ 5 BCH TW Đảng khoá XIII và Nghị Quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị.Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường Vụ Đảng ủy Sở, toàn thể các đồng chí Đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.                                              Toàn thể Đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tham dự học tập
Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc – Nguyên trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng - Ban tuyên giáo Thành ủy đã giới thiệu nội dung chuyên đề năm 2020 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nội dung chuyên đề gồm “Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’ nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. Thông qua Hội nghị nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thúc đẩy việc nâng cao chất lượng diễn đàn sinh hoạt chi bộ, việc triển khai Nghị Quyết lần thứ 5 BCH TW Đảng khoá XIII và Nghị Quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị./.