Đại hội Chi bộ phòng Khoáng sản nhiệm kỳ 2022 - 2025

10/09/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, chiều ngày 06/09/2022, Chi bộ phòng Khoáng sản đã long trọng tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự đại hội có các đồng chí Đảng viên Chi bộ phòng Khoáng sản cùng đại diện Chi bộ các phòng, đơn vị thuộc Sở.            
Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Bí thư chi bộ, trưởng phòng Khoáng sản đã trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu bật những kết quả đã đạt được của Chi bộ phòng khoáng sản nhiệm kỳ vừa qua trong việc tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước; Tham mưu thực hiện công tác quản Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố; Công tác tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, bãi chứa trung chuyển VLXD trên địa bàn Thành phố; Cấp và gia hạn Giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản; Triển khai thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Lập phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.           
Đại hội cũng đã kiểm điểm, đánh giá những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Thu Hương - Trưởng phòng Khoáng sản làm Bí thư Chi bộ. 100% đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025. 
Nhiệm kỳ mới, Chi bộ phòng Khoáng sản với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế; tăng cường công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong hoạt động quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn Thành phố; Tổ chức lãnh đạo tốt các đoàn thể, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của Sở và thành phố giao, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra./.