Đại hội Chi bộ Phòng Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất nhiệm kỳ 2022 - 2025

06/09/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, chiều ngày 06/09/2022, Chi bộ phòng Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất đã long trọng tổ chức đại hội Chi bộ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Duy Cường - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở; đại diện Chi bộ các phòng, đơn vị thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng toàn thể các Đảng viên Chi bộ Phòng Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất.    
Đồng chí Phan Thanh Quang - Bí thư chi bộ Phòng Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất đã trình bày báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022. Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu bật những kết quả đã đạt được của Chi bộ Phòng Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất trong việc tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước; Tham mưu thực hiện công tác quản lý đất đai; quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý đất đai của Thành phố.            
Đại hội cũng đã kiểm điểm, đánh giá những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Duy Cường - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở mong muốn toàn thể đảng viên Chi bộ phòng Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của phòng.       
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chi ủy của Chi bộ phòng Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất nhiệm kỳ 2022 – 2025 bao gồm các đồng chí: đồng chí Phan Thanh Quang - Trưởng phòng làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Ngô Khánh Tùng – Phó phòng làm Phó Bí thư Chi bộ. 100% đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025./